Kalamecu-Markuzu gravas

Valsts nozīmes ģeoloģiskie aizsargājamie objekti – Kalamecu-Markūzu gravas – atrodas pagasta ZA, 5 km uz ziemeļiem no Gaujienas Mežciemā. Krāšņas gravas ar ūdenskritumiem, alām, Pļaviņu svītas Sēlijas un Atzeles slāņu atsegumiem, slāņu griezums ar kopējo biezumu 8 m, kopējā platība 28,784 ha.

Gravu nogāzē vietām izveidojušās negatīvas dolomīta pārkares no viegli grūstošiem bluķiem, tāpēc, aplūkojot objektus, jāievēro piesardzība. Savdabīgās gravas visiespaidīgāk izskatās pavasara palu periodā vai pēc lielām lietavām, kad pa gravām plūstošās upes pildās ar ūdeni, veidojot krāces un ūdenskritumus.

GPS koordinātes: 57.541769, 26.444056

Kalameci-vitoleni_MG_6048