AIF

  • Biedrība Vītolēni īsteno Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu “Domāts – Darīts!” un aicina visus interesentu, sadarbības partnerus, biedrus un Gaujienas iedzīvotājus uz šī projekta NOSLĒGUMA PREZENTĀCIJU, kas notiks 22.novembrī , plkst.18.00 “Gaismās” – skolas lielajā sporta zālē. Pasākumā piedalās Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
   Par biedrības aktivitātēm Gaujienas iedzīvotāji ir dzirdējuši daudz, tomēr , lai arī plašāka auditorija uzzinātu par biedrības un AIF īstenoto projektu “Domāts – Darīts!”, vasarā televīzijā bija raidījums ar sižetu, kuru var noskatīties sekojošā linkā:
   Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, divpusējās sadarbības iniciatīvas finansēšanas līgums Nr. AIF/2023/BI/18

  • Projekta “NEXT”(Nākamais) ietvaros notika tikšanās Gaujienā no 27. līdz 29.oktobrim. Vizītes dalībnieki no Norvēgijas bija Anke Sommer – Lilleenget, Børge Solbakk un Levangeras Kultūras skolas direktore Tone Furunes Adde. Vizītes laikā viesi tika iepazīstināti ar Gaujienas kultūrvēsturi, kultūrvidi un kultūras tradīcijām. Gaujienas pils, Zvārtavas pils, komponista Jāzepa Vītola muzejs “Anniņas” tas viss kopumā ieinteresēja vizītes dalībniekus. Stāstījums par projektu, par biedrības darbību un iecerēm, tikšanās ar Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāju un kopienas aktīvajiem biedriem veidoja sadarbības punktus, izvērtējot kopīgās intereses turpmākajiem projektiem. Norvēģu partneri bija ļoti apmierināti ar piedāvāto programmu un bija ļoti ieinteresēti par mūsu vēsturi, ikdienu, reālo situāciju.

   Tikšanās rezultātā tika pieņemti vairāki lēmumi par turpmāko sadarbību. Komunikācijas iespējas Teem, Zoom vai Whattsap lietotnēs; projektu iespējas dažādās programmās – AIF, Erasmus+, Norplus u.c. Iesākt pirmo sadarbību, nosūtot vizuālās mākslas konkursa “Jāzepa Vītola mūzika” nolikumu, lai tajā var piedalīties arī Levangeras Kultūras skolas audzēkņi. Skolas audzēkņu dalība vasaras nometnēs, īpaši – mūzikas nometnē Vītolēni, skolotāju pieredzas apmaiņas programmas ar Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem; Levangeras un Latvijas koru sadarbība u.c. Vienotais slēdziens – tikai personīgas tikšanās un iepazīšanās rezultātā var sākties sadarbība, sadraudzība, atrastas kopīgas intereses un mērķi.

   #AktīvoIedzīvotājuFonds, #biedrībavītolēni, #Gaujiena

 • Augusta sākumā , īstenojot AIF projektu, biedrības Vītolēnu biedri devās uz Norvèģiju. Neparastie dabas skati un sirsnīgie norvēģi ātri iekaroja   Ilzes, Inetas, Daces un pavadones Annas sirdis.
Trīs dienas paskrēja vēja spārniem. Kamēr Latvijā plosījās vētra, karstumu rekordus pārspēja milzu krusa, mēs nemitīgi bijām kustībā, iepazīstot dažādus cilvēkus un apmeklējot dažādas vietas.
Levanger bibliotēku un vietējās biedrības izveidoto šūšanas darbnīcu mums izrādīja
Anke Sommer – Lilleenget.
Ikgadējais tirdziņš un Levangermartnan festivāls katru gadu norit jūlija pēdējā nedēļā. Mēs ieradāmies kad šis notikums bija beidzies, bet Børge Solbakk mūs laipni iepazīstināja ar pasākumu organizēšanas detaļām un ar interesi ieklausījās mūsu stāstā par Latviju un Gaujienas Vītolsvētkiem un biedrības organizētajiem pasākumiem.
Ēkas, daba, kultūra – viss mums šķita kā mākslas darbs , kā liela un majestātiska glezna.
Mākslas galerijā “Fenka” Elisabeth Ben Riala mums izrādīja vietējo mākslinieku darbus.
Mākslas galerija “Garden “ personīgi iepazināmies ar mākslinieci Greta Tvete Vollai.
Stiklestad nacionālajā kultūras centrā bijām ekskursijā, kur vikingu longhouse guvām senatnīguma sajūtu.
Pacilātā noskaņojumā un cerībā , ka ar trīs jauniegūtajiem paziņām tiksimies oktobrī Gaujienā ,atgriezāmies mājās- iedvesmotas un iedrošinātas.
 • Projekta turpinājumā biedrības Vītolēnu aktīvie dalībnieki piedalās Stratēģiskā plāna apspriešanā. Vasaras aktivitātes turpinās un radošās mūzikas nometnes “Vītolēni” 20.gadu jubilejas svinības, Jāzepa Vītola 160. dzimšanas diena un Vītolsvētki ir svarīgākie biedrības notikumi.

Sižets par biedrības AIF atbalstīto projektu “Domā – Darīts!” un tās aktivitātēm – sižetā

 • Biedrība Vītolēni ir kļuvusi par vienu nometnes vadītāju bagātāka. 
  Nometnes vadītāja apmācība dos iespēju aktīvāk organizēt dažādu veidu nometnes – valodu, mākslas, mūzikas, sporta, atpūtas, aktīvās, bērniem – invalīdiem u.c. Nometnes ļaus aktivizēties biedrībai, veidot sadarbību ar citām organizācijām, gūt ienākumus, tādējādi kļūstot par patstāvīgu un finansiāli neatkarīgu biedrību.

 • Biedrības Vītolēni biedri centīgi seko AIF projekta plānam un tuvojas projekta noslēgumam.
  Šā gada 28.janvārī notika biedrības stratēģijas plāna izstrādes noslēguma pasākums klātienē, kur tikās gan aktīvākie biedri, gan projekta krustvecāki Ieva un Henriks Johansoni.
BIEDRĪBAS STRATĒĢIJA 
Šeit apskatāma arī kopīgi izstrādātā stratēģija, pie kuras izpildes aktīvākie biedri jau ir ķērušies klāt.
 • Nemitīga kustība,
attīstība un pilnveidošanās.
Šie trīs vārdi šobrīd raksturo biedrības Vītolēni darbību. Visu jūlija mēnesi biedrība organizēja nometnes – “Mūsmājas” nometne diasporas bērniem, radošā mūzikas nometne “Vītolēni”, “Daram kopā” – nometne ukraiņu un latviešu bērniem.
Pateicoties Ainars Gaidis, esam tikuši pie biedrības zīmola, kas ļaus biedrībai kļūt atpazīstamākai.
Augusta sākumā notiks biedrības stratēģijas izstrāde….Kā jau minēju – nemitīga kustība, attīstība un pilnveidošanās!

Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome ir apstiprinājusi otrā Kapacitātes projektu konkursa rezultātus, arī biedrības Vītolēni projektu “Domāts – Darīts!”

 •  Biedrības Vītolēni projekta mērķis ir paplašināt savu aktīvo biedru skaitu un veikt to izglītošanu, veidot atpazīstamību un finansiālu neatkarību, attīstīt sadarbības partneru loku. To panāksim ar biedrības stratēģiskā plāna izstrādi, kas vērsts uz ilgtermiņa attīstību.
  Mājas lapas paplašināšana un zīmola izveidošana attīstīs mūsu pamatdarbību, tādejādi kļūstot par finansiāli neatkarīgu organizāciju.
  Sadarbībā ar partneriem no Norvēģijas paplašināsies sadarbības loks un iespēja plašāk popularizēt savus piedāvājumus, atrast domu biedrus kopīgam darbam.
  Biedrība Vītolēni kļūs par aktīvu un pašpietiekamu organizāciju ar aktīviem, jauniem biedriem, kuri Domās un Darīs!
 • Projekts  AIF /2022.KAPAC/06 projekta “Domāts – Darīts!” īstenojas no 2022.gada 1. jūnija līdz 2023.gada 30. novembrim. Projekta finansējums  ir 19787,45 eiro.

The aims of the society Vītolēni project are to expand the number of its active members and to provide their education; to increase society’s awareness and financial independence; to develop collaboration with its partners and to establish new partnerships. This will be achieved by elaborating the society’s action plan focused on long-term development.
Expanding our website and creating a brand will develop our core business, allowing us to become a financially independent organization.
Together with our Norvegian partners, we will expand our partnerships and will have a possibility to promote our offers and find like-minded people to collaborate with.
The society Vītolēni will become an active and self-sufficient organization with many new members, who will Let’s think – Let’s do! Plānotās aktivitātes:

 1. Stratēģiskā plāna izstrāde
 2. Brīvprātīgo piesaistes apmācības
 3. Finanšu piesaistes iespēju paplašināšana
 4. Biedrības zīmola izveidošana

5. Publicitātes un IT prasmju apmācības