AIF

   Biedrības Vītolēni biedri centīgi seko AIF projekta plānam un tuvojas projekta noslēgumam.
Šā gada 28.janvārī notika biedrības stratēģijas plāna izstrādes noslēguma pasākums klātienē, kur tikās gan aktīvākie biedri, gan projekta krustvecāki Ieva un Henriks Johansoni.
 
Šeit apskatāma arī kopīgi izstrādātā stratēģija, pie kuras izpildes aktīvākie biedri jau ir ķērušies klāt.
 
 
 
Nemitīga kustība,
attīstība un pilnveidošanās.
Šie trīs vārdi šobrīd raksturo biedrības Vītolēni darbību. Visu jūlija mēnesi biedrība organizēja nometnes – “Mūsmājas” nometne diasporas bērniem, radošā mūzikas nometne “Vītolēni”, “Daram kopā” – nometne ukraiņu un latviešu bērniem.
Pateicoties Ainars Gaidis, esam tikuši pie biedrības zīmola, kas ļaus biedrībai kļūt atpazīstamākai.
Augusta sākumā notiks biedrības stratēģijas izstrāde….Kā jau minēju – nemitīga kustība, attīstība un pilnveidošanās!
 
 
 
 

Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome ir apstiprinājusi otrā Kapacitātes projektu konkursa rezultātus, arī biedrības Vītolēni projektu “Domāts – Darīts!”

 Biedrības Vītolēni projekta mērķis ir paplašināt savu aktīvo biedru skaitu un veikt to izglītošanu, veidot atpazīstamību un finansiālu neatkarību, attīstīt sadarbības partneru loku. To panāksim ar biedrības stratēģiskā plāna izstrādi, kas vērsts uz ilgtermiņa attīstību.
Mājas lapas paplašināšana un zīmola izveidošana attīstīs mūsu pamatdarbību, tādejādi kļūstot par finansiāli neatkarīgu organizāciju.
Sadarbībā ar partneriem no Norvēģijas paplašināsies sadarbības loks un iespēja plašāk popularizēt savus piedāvājumus, atrast domu biedrus kopīgam darbam.
Biedrība Vītolēni kļūs par aktīvu un pašpietiekamu organizāciju ar aktīviem, jauniem biedriem, kuri Domās un Darīs!

The aims of the society Vītolēni project are to expand the number of its active members and to provide their education; to increase society’s awareness and financial independence; to develop collaboration with its partners and to establish new partnerships. This will be achieved by elaborating the society’s action plan focused on long-term development.
Expanding our website and creating a brand will develop our core business, allowing us to become a financially independent organization.
Together with our Norvegian partners, we will expand our partnerships and will have a possibility to promote our offers and find like-minded people to collaborate with.
The society Vītolēni will become an active and self-sufficient organization with many new members, who will Let’s think – Let’s do! Plānotās aktivitātes:

  1. Stratēģiskā plāna izstrāde
  2. Brīvprātīgo piesaistes apmācības
  3. Finanšu piesaistes iespēju paplašināšana
  4. Biedrības zīmola izveidošana

5. Publicitātes un IT prasmju apmācības