LEADER 2022

Projekta “Kultūrvides pilnveidošana Gaujienas muižas parkā” aktivitāšu ietvaros ir pilnveidota Gaujienas kultūrvide kvalitatīvai parka ainavu baudīšanai un kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanai, izveidojot jaunu pastaigu maršrutu – Jāzepa Vītola taku. Projekta ietvaros Gaujienas muižas parkā ir izgatavoti un izvietoti desmit individuāla dizaina soliņi, desmit atkritumu urnas, divas stilizētas segtas pieturvietas, kas pasargās lietainā laikā, ļaujot katram individuāli sajust un izbaudīt maģiskās vietas burvību. Kultūrvēsturiskā informācija ir pieejama drukātā formātā desmit informatīvos metāla stendos. Turpretī mūzikas pieturvietā uz terasēm pie “Anniņu” muzeja ir iespēja baudīt komponista radītos muzikālos skaņdarbus, kuru atskaņošanu nodrošina projektā uzstādītā tiešas skaņas audiosistēma. Skaņa ir dzirdama tikai konkrētajā vietā terasēs pie Jāzepa Vītola muzeja un netraucē pārējos parka apmeklētājus.

Projekta īstenošanas rezultātā ir radīta iespēja ikvienam apmeklētājam baudīt pievilcīgu vidi, nesteidzīgi vērot ainavas un iepazīt komponista Jāzepa Vītola daiļradi. Vienlaicīgi projektā ir radīts jauns kultūrizglītojošais maršruts ārpus telpām, brīvi pieejams jebkurā laikā un ikvienai sabiedrības grupai, tādējādi popularizējot gan Gaujienu, gan arī Vidzemes reģionu kā kvalitatīvu kultūras un dabas, atpūtas un tūrisma vietu. Aicinām to iepazīt gan individuālās pastaigās, gan piedaloties organizētos pasākumos.

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Daiga Bojāre Smiltenes novada pašvaldības projektu vadītāja