Vītolēni 2023

2023.gadā nometne būs īpaša! SVINĒSIM 20 gadu JUBILEJU!!! Uz svinībām mīļi aicināti arī BIJUŠIE VĪTOLĒNI!!! Ikviens no bijušajiem Vītolēniem, kurš vēlas pievienoties svētku koncertos spēlēt orķestrī, dziedāt korī, jeb ar individuālu priekšnesumu Nakts koncertā, var pieteikties ANKETĀ

Radošā mūzikas nometne Vītolēni 2023 notiks no 21.jūlija līdz 29.jūlijam.

2023.gada nometnei pieteikšanās anketu var aizpildīt ŠEIT! Dalībnieku skaits uz dažām instrumentu grupām nokomplektēts, aizpildiet anketu uz brīvajām vietām. Dalībnieks tiek reģistrēts nometnei pēc anketas aizpildīšanas un pirmās iemaksas veikšanas biedrības kontā – 20 EUR iemaksa tiek ieskaitīta kopējā dalības maksā, bet neierašanās gadījumā netiek atmaksāta. Kopējā dalības maksa par 2023.gada nometni ir 320 EUR. Daudzbērnu ģimeņu bērniem un, ja nometnē vairāki bērni no vienas ģimenes, kā arī bērniem, kas piedalās nometnē trešo (un vairāk) reizes, maksa par 20EUR mazāka.

Rekvizīti:  Biedrība Vītolēni, reģ.nr. 40008256767 Konts LV14UNLA0050024497173   

Informācija: gaujienasvitoleni@gmail.com, nometnes vadītāja Ilze Dāve 26492989

Ikviens mīļi gaidīts ik vasaru Gaujienas Vītolsvētku koncertos!  Nometnes noslēgumā piektdienas vakarā plkst. 21.00 NAKTS KONCERTS – klusā un sirsnīgā noskaņā aicinām ieklausīties mūzikas nometnes Vītolēni radošajos priekšnesumos. Sestdien plkst.14.00 Vītolēnu ansambļu un solistu KONCERTS.Plkst.16.00 vizuālās mākslas konkursa „Jāzepa Vītola mūzika” gada tēmas labāko darbu izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana. Plkst. 18.00 Lielais VĪTOLSVĒTKU KONCERTS, kurā piedalās Vītolēni un Latvijas amatierkori.