Baznīckalns

Luterāņu baznīca Gaujienā bijusi jau 17. gs. sākumā; 1613.g. minēta luterāņu koka baznīca, 1631.g.- mācītājmuiža; 1627.gadā tā nopostīta. 1699.gadā uzcelta no jauna koka baznīca, 1702.gadā krievu karaspēks to nodedzinājis. 1727.g. iesvētīta jauna koka baznīca, kas kalpojusi līdz 1781.g., kad uzcelta jauna koka baznīca. Gaujienas kapsētu iekārtoja 1844.g. Mūra baznīca neogotikas stilā uzbūvēta un iesvētīta 1892.gadā (arhitekts Jānis Brauns); 10 baznīcas logus rotāja vitrāžas, altārglezna bija veidota divdaļīga ar Rafaēla un da Vinči gleznu kopijām. Baznīcā skanēja ērģeles ar 14 balsīm, kas bija būvētas Frankfurtē. 1944.gadā baznīcu vācu armija uzspridzināja.