Projekti

Jāzepa Vītola muzeja ekspozīcijas dizaina koncepcijas izstrāde

Ar VKKF atbalstu Dizaina birojs SIA „ H2E design” sadarbībā ar Dr.art Zani Prēdeli 2019.gadā izstrādāja Jāzepa Vītola muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģijas koncepciju. Darba gaitā tika profesionāli un kvalitatīvi izvērtēts Jāzepa Vītola muzeja potenciāls, definēti attīstības virzieni un izstrādāta ekspozīcijas dizaina koncepcija muzeja misijas turpmākai sekmīgai īstenošanai. Iesaistītie speciālisti rūpīgi un mērķtiecīgi analizēja esošo situāciju un darba rezultātā piedāvāja inovatīvu ekspozīcijas koncepcijas risinājumu. Ekspozīcijas dizaina stratēģijas koncepcija tika publiski prezentēta Gaujienā 24.jūlijā Gaujienas tautas nama zālē. Prezentāciju noskatījās mūziķi, jaunieši, Gaujienas kultūras un izglītības iestāžu darbinieki un iedzīvotāji, kopā 180 skatītāji. Darbs tika veikts kvalitatīvi un plānotajos termiņos.

Koncepcija paredz kardināli mainīt muzeja iekšējo telpu struktūru, lai pārdomāti un mērķtiecīgi veidotu apmeklējuma ceļu un ekspozīcija sniegtu iespēju piedzīvot emocionālu un iesaistošu pieredzi. Jāzepa Vītola mūzikas kompozīcijas principi tiks vizualizēti telpā 8 asociatīvos objektos.

Projekta PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI ietvaros jau četrus gadus Gaujienas muižas ansamblī tiek veikti labiekārtošanas darbi – ierīkoti jauni soli pie Anniņām un iestādīti zemie un ložņājošie skujeņi stāvajā vidusskolas nogāzē pie terasēm. 2019. gada projekts paredz ierīkot solus muižas parkā, kur paredzēta jaunā Mūzikas taka.