Jāzepa Vītola muzejs “Anniņas”

Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas” misija ir saglabāt Jāzepa Vītola kultūrvēsturisko mantojumu, iesaistot to aktīvā un mūsdienīgā apritē.

Muzeja krājumu veido lietas, kas saistītas ar Jāzepa Vītola dzīvi un darbību.

Lielākie pasākumi katru vasaru – Jāzepa Vītola MŪZIKAS DIENAS, atzīmējot komponista dzimšanas dienu 26.jūlijā. Šie svētki mūsdienīgi turpina Jāzepa Vītola uzsāktās tradīcijas. Ikgadējā bērnu un jauniešu muzikālā nometne “Vītolēni” savos darbības gados kopš 2003.gada dod iespēju simtiem bērnu profesionāli pilnveidoties, dziedāt apvienotā korī, spēlēt simfoniskajā orķestrī. Gaujienas Anniņās jaunieši kopā ar pieaugušajiem MŪZIKAS DIENU koncertos izbauda muzicēšanas prieku, gūst emocionālu gandarījumu un turpina ceļu uz Jāzepa Vītola dzīves galveno mērķi – veidot mūziku mīlošu tautu.