Vītolēni 2018

Vasaras radošā nometne  Vītolēni 2018.gadā Gaujienā notika jau 16.reizi! Nometnē katru vasaru piedalās bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 18 gadiem ar  priekšzināšanām instrumentu spēlē vai dziedāšanā. Profesionālu pedagogu un brīvprātīgo darbinieku vadībā izveidotais  koris un simfoniskais orķestris nedēļas laikā sagatavo programmu Gaujienas Vītolsvētku koncertiem, kā arī saturīgi  un radoši pavada  brīvo laiku. 

Pieteikšanās uz 2019.gada nometni – no 1.janvāra!

 2018.gada nometnes buklets drukāšanai: ŠEIT
 Un atkal viena nedēļa no mūsu dzīves paskrēja nemanot. Pilna mūzikas, prieka, smieklu, draudzības un saules. Mums – 135 bērniem, 15 pedagogiem un 17 brīvprātīgajiem darbiniekiem. Tās bija notikumiem piesātinātas desmit dienas, ko diezgan grūti aprakstīt vārdiem, nezaudējot to enerģijas strāvojumu, kas virmoja gaisā. Mēģinājumi, grupu darbi, bērnu individuālais darbs,  katru dienu bija dzirdamas instrumentu skaņas: vieni gatavojās partiju atspēlēšanai, citi – “Brīvajai skatuvei”, vēl citi muzicēja tāpat, savam priekam, pārgājiens, peldes Gaujā un Zvārtavas ezerā, dziesmas, Nakts trasīte, agras rīta rosmes, spirdzinošs avota ūdens karstajās dienās, laivošana, galda hokeja čempionāts, futbola mači, iršu un lapseņu uzlidojumi, konkurss par Jāzepu Vītolu, mākslas darbnīcas, slepenie draudziņi, dāvaniņas, smiekli (un šur tur jau arī pa kādai asarai)…   Pirmās tikšanās un atkaltikšanās, pirmie mēģinājumi ar „bailēm lielas acis” no daudzajām notīm. Un tās komponists Andris Riekstiņš tiešām sarakstījis daudz. Un daudz diēzus un bemolus! Lai labāk skanētu dziesmu cikls „Vītols un Gaujas pali” ar A.Pelēča vārdiem no dzejas grāmatas „Čabiņš”.

Kaut ar svētdiena ir tikai trešā nometnes diena, Vītolēni jau bija sagatavojuši koncerta programmu. Mācītājmāja ir gandrīz 300 gadus veca ēka ar savu šarmu un gaisotni, un nelielā terasīte ir jauka vieta koncertam. Klausoties bērnu un pedagogu spēlē un dziesmā, varēja kārtējo reizi pārliecināties, ka Vītolēnu komanda ir īsteni sava amata pratēji.

Gatavojoties Jāzepa Vītola 155. dzimšanas dienai, bērni piedalījās muzeja vadītājas Inetas Riepnieces sagatavotajā konkursā par komponistu. Piedalījās 7 komandas un uzvarētāji tika pie naudas balvām un dāvanām. 

Ceturtdienā izskanēja arī Brīvās skatuves koncerts, kurā nometnes dalībnieki pārsteidza ar saviem daudzveidīgajiem un kvalitatīvajiem priekšnesumiem. Šis viennozīmīgi ir visradošākais un viens no gaidītākajiem nometnes koncertiem. Šeit izskan gan nopietni, gan mazāk nopietni, gan pavisam nenopietni priekšnesumi, taču it visi ir rūpīgi sagatavoti un pārdomāti.

Nometnes ceturtajā dienā pēc mēģinājumiem komandas devās Nakts trasītē. Šogad uzdevumi bija īpaši interesanti, piemēram, divu minūšu laikā sasiet pēc iespējas garāku virvi, izmantojot mugurā uzvilktās drēbes, vai parādīt nelielu etīdi kādā no skatuves mākslas žanriem. Cīņa bija sīva, spraiga, enerģiska un neparedzama, tomēr uzvarēja veselas divas komandas – Muzikālie kruasāni un Asnātes bērni. Apsveicam!

Ir tik brīnišķīgi jauki, ka vairāk nekā simt piecdesmit cilvēku var saslēgties vienā veselumā kā zobratiņš pie zobratiņa, lai palaistu lielo Vītolēnu mehānismu darbībā! 

Nometnes uzdevums ir palīdzēt bērniem iepazīt komandas spēku un mācīties disciplīnu, ieraudzīt savu instrumentu citā gaismā, izjust to prieku un gandarījumu, ko var sniegt smags darbs un kopābūšana. Un te bērni netiek šķiroti, iedalīti un atsijāti – piedalās visi, kas ir atbraukuši! Tāpēc, ja bērni atkal un atkal atgriežas Gaujienā, ja pēc koncerta mēs redzam to īpašo mirdzumu acīs, ja skolēns aizbrauc mājās un dedzīgi grib ķerties pie sava instrumenta (arī tad, ja šis instruments ir balss), mēs esam savu mērķi sasnieguši!

Bet pats galvenais mērķis – iekausēt sirdīs mīlestību pret mūziku, tradīcijām un bagāto kultūrvēsturi,  Dziesmusvētkiem un skaisto Latviju!

Vītolsvētku noslēguma koncerts bija veltīts Eiropas kultūrvēsturiskā mantojuma dienām Latvijā, stāstot par Gaujienas muižas ansambļa ainaviskajām vērtībām un pozitīvo ietekmi uz cilvēku emocijām un radošumu, kā to pierāda komponista Jāzepa Vītola radošā darbība Gaujienas Anniņās. Šogad Anniņu nogāzēs tika iestādīti 60 skujeņu stādi projekta PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI ietvaros.  

Vecāku atsauksmes:

 Sirsnīgs paldies visiem jaukajiem cilvēkiem,kas šo nometni organizē!!!!
Mīļi skolotāji,laba nakts trasīte,skaņdarbi šogad pagrūti,taču fantastisks kopā būšanas prieks!!!
Iekšējā sajūta, ka bērniem Vītolēnos ir vislabāk!!!!

Liels paldies par brīnišķīgo nometni! Bērnu dienas bija piepildītas, interesantas, atmosfēra lieliska, mīlestība un došanas prieks caurstrāvo visu! Prieks, ka varam piedalīties! Lai izturība un enerģija rīkot arī citus pasākumus un turpmākās nometnes!
Vēlos izteikt vissirsnīgāko paldies par Jūsu un komandas darbu, izdomu, iejūtību, sapratni un sirsnību! Apbrīnojami, ko vienas nedēļas laikā spējāt paveikt! Vismaģiskākais šķiet brīnums, kā protat ievibrēt bērnu gaišākās un tīrākās stīgas, par kurām ikdienā nereti viņi kautrējas un apaudzē ar cietu cinisma, pretestības vai pat agresijas mūri. 

  Vītolēni ir Jūsu panākums pēc ieguldītā darba, laika, rūpēm un bērniem dāvātās mīlestības. Mums tā ir dzīves dāvana! Veiksme! Kad katru gadu nometnes noslēgumā es redzu savu bērnu raudam, es pie sevis saku – paldies, paldies jums visiem! Bērns ir piepildīts ar mīlestību uz mūziku, ar draudzību, piedzīvojumiem. Labs sākums dzīvei!

Nākamgad, kad jūlijs lēnām virzīsies uz beigu pusi, mēs atkal gaidīsim savus mīļos vītolēnus, kas, izsprāguši no Rīgas autobusa vai vecāku automobiļiem, acumirklī piepildīs nometni ar čalām, smiekliem un mūziku! Pieteikšanās no 1.janvāra! Nenokavējiet!

Rekvizīti: 

Biedrība Vītolēni   40008256767 “Baznīckalns”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339 A/S SEB Banka  UNLA LV2X  LV14UNLA0050024497173