Jāzepa Vītola muzejs “Anniņas”

Laipni gaidīti “Anniņās”! Muzejs atvērts apmeklētājiem no 9.00 līdz 17.00 Brīvdienas-svētdiena, pirmdiena.

CENAS: Uzvedums “Tikšanās ar Jāzepu Vītolu” – 3,00EUR / 1personai; Ieejas biļete ekspozīcijas apskatei–2,00EUR; skolēniem, pensionāriem-1,50EUR; ar muzeja speciālista stāstījumu attiecīgi 3,00 un 2,00 EUR.

Muzejs iepazīstina ar Latvijas Konservatorijas dibinātāja un rektora, profesora Jāzepa Vītola (1863–1948) dzīvi un daiļradi. “Gaujiena – mana paradīze…” teicis izcilais komponists, kad Latvijas valsts par īpašiem nopelniem viņam piešķīra daļu no bijušās Gaujienas muižas parka. No Valkas apriņķa zemes ierīcības komitejas 1922. gada 28. novembra sēdes protokola: „… pie robežu noteikšanas ņemt vērā, lai gabalā ietilptu pēc iespējas vairāk dabas jaukumu, jo gabals no centrālās komitejas domāts galvenām kārtām kā atpūtas vieta profesoram J. Vītolam, kura nodarbošanās nav lauksaimniecība…” Bijusī Gaujienas muižas aldara divstāvu koka mājiņa un 60 pūrvietu “dabas jaukumu” kļuva par vietu, kur Jāzeps Vītols pavadīja katru brīvlaiku līdz pat brīdim, kad bija jāatstāj Latvija 1944.g.oktobrī.

Muzejs sāka darbu 1961.gadā, lai saglabātu Jāzepa Vītola kultūrvēsturisko mantojumu, dokumentus, fotogrāfijas, notis un priekšmetus, kas saistīti ar viņa radošo mūžu. 1963. gadā, gatavojoties J. Vītola 100. dzimšanas dienas svinībām, Anniņās oficiāli tika atvērts sabiedriskais muzejs, pateicoties toreizējam Gaujienas vidusskolas direktoram Arnim Madisonam, skolotājiem Jānim Račevskim un Harijam Grāvim. Muzeja krājumā ir priekšmeti, dokumenti, fotogrāfijas, notis – viss, kas saistīts ar J. Vītola dzīvi, darbību un ar Gaujienu.

Mūsu pienākums ir piedāvāt mūsu plecus tiem, kuri pēc mums nāk, lai tie mūsu augumu pāraugtu, mums pāri celtos…”  /J. Vītols/

“Tikšanās ar Jāzepu Vītolu” – Piedāvājam pavisam neticamu profesora klātbūtnes sajūtu, ekskluzīvu tikšanos ar Jāzepu Vītolu 40 minūšu prezentācijā ar citātiem no atmiņu dienasgrāmatas, kur fotogrāfijas un mūzika ļauj iejusties profesora radošajā dzīvē, laikmetā un mīlestībā. Izglītojošais iestudējums ar muzikālu pavadījumu iepazīstinās ar Jāzepa Vītolu saistošā un netradicionālā veidā, radot iespaidu, ka muzeja fotogrāfijas atdzīvojas.   Ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu uzvedums “Tikšanās ar Jāzepu Vītolu” uzņemts 3Dformātā, sadarbībā ar Vidzemes augstskolas virtuālās realitātes laboratoriju. Uzlieciet 3D brilles vai skatieties 360 grādos 360 izrāde ” Tikšanās ar Jāzepu Vītolu.” – YouTube

Muzejā piedāvājam noskatīties dažādus videomateriālus, kas stāsta par komponista daiļrades daudzveidīgo mantojumu, Dziesmusvētku vēsturi un nometni Vītolēni. 

Katru vasaru uz Anniņām aicinām korus, lai ar skaistiem koncertiem atzīmētu Jāzepa Vītola dzimšanas dienu. Kopš 2003.gada šos mazos Dziesmusvētkus papildina ikgadējā bērnu un jauniešu mūzikas nometne “Vītolēni”, kas dod iespēju tūkstošiem bērnu profesionāli pilnveidoties, dziedāt apvienotā korī un spēlēt simfoniskajā orķestrī. Gaujienas „Anniņu” īpašajā gaisotnē jaunieši kopā ar pieaugušajiem izbauda muzicēšanas prieku, gūst emocionālu gandarījumu, iepazīstas ar Jāzepu Vītolu un pamazām aug kā jaunie mūzikas mīļotāji, profesionālie izpildītāji un tradīciju turpinātāji.

Ar VKKF atbalstu Dizaina birojs SIA „ H2E design” 2019.un 2020.gadā izstrādāja Jāzepa Vītola muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģijas koncepciju  un ekspozīcjas dizaina skiču projektu. Darba gaitā tika profesionāli un kvalitatīvi izvērtēts Jāzepa Vītola muzeja potenciāls, definēti attīstības virzieni un izstrādāta ekspozīcijas dizaina koncepcija muzeja misijas turpmākai sekmīgai īstenošanai. Iesaistītie speciālisti rūpīgi un mērķtiecīgi analizēja esošo situāciju un darba rezultātā piedāvāja inovatīvu ekspozīcijas koncepcijas risinājumu. Ekspozīcijas dizaina stratēģijas koncepcija tika publiski prezentēta Gaujienā 24.jūlijā Gaujienas tautas nama zālē. Koncepcija paredz kardināli mainīt muzeja iekšējo telpu struktūru, lai pārdomāti un mērķtiecīgi veidotu apmeklējuma ceļu un ekspozīcija sniegtu iespēju piedzīvot emocionālu un iesaistošu pieredzi. Jāzepa Vītola mūzikas kompozīcijas principi tiks vizualizēti telpā 8 asociatīvos objektos.

Laipni gaidīti “Anniņās”! Muzejs atvērts apmeklētājiem no 9.00 līdz 17.00 Brīvdienas-svētdiena, pirmdiena

Apmeklējumu piesakiet pa e-pastu vitolamuzejs@smiltenesnovads.lv

CENAS: Uzvedums “Tikšanās ar Jāzepu Vītolu” – 3,00EUR / 1personai

Ieejas biļete ekspozīcijas apskatei–2,00EUR; skolēniem, pensionāriem-1,50EUR; ar muzeja speciālista stāstījumu attiecīgi 3,00 un 2,00 EUR.

Piedāvājam iepazīties arī ar Gaujienas muižas ansambli, ainavu parku, Livonijas ordeņa Atzeles pilsdrupām, dabas vērtībām Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu apvidū un „ūdensrijēju” – karsta procesu Gaujienas dolomītā. Vienas stundas ekskursija gida vadībā – 3,00EUR

Gaidām ciemos!