Jāzepa Vītola muzejs “Anniņas”

Muzejs iepazīstina ar Latvijas Konservatorijas dibinātāja un rektora, profesora Jāzepa Vītola (1863–1948) dzīvi un daiļradi. “Gaujiena – mana paradīze…” teicis izcilais komponists Jāzeps Vītols, kad Latvijas valsts par īpašiem nopelniem viņam piešķīra daļu no bijušās Gaujienas muižas parka. No Valkas apriņķa zemes ierīcības komitejas 1922. gada 28. novembra sēdes protokola: „… pie robežu noteikšanas ņemt vērā, lai gabalā ietilptu pēc iespējas vairāk dabas jaukumu, jo gabals no centrālās komitejas domāts galvenām kārtām kā atpūtas vieta profesoram J. Vītolam, kura nodarbošanās nav lauksaimniecība…” Bijusī Gaujienas muižas aldara divstāvu koka mājiņa un 60 pūrvietu “dabas jaukumu” kļuva par vietu, kur Jāzeps Vītols pavadīja katru brīvlaiku līdz pat brīdim, kad bija jāatstāj Latvija 1944.g.oktobrī.

Muzejs sāka darbu 1961.gadā, lai saglabātu Jāzepa Vītola kultūrvēsturisko mantojumu, dokumentus, fotogrāfijas, notis un priekšmetus, kas saistīti ar viņa radošo mūžu. 1963. gadā, gatavojoties J. Vītola 100. dzimšanas dienas svinībām, Anniņās oficiāli tika atvērts sabiedriskais muzejs, pateicoties toreizējam Gaujienas vidusskolas direktoram Arnim Madisonam, skolotājiem Jānim Račevskim un Harijam Grāvim. Muzeja krājumā ir priekšmeti, dokumenti, fotogrāfijas, notis – viss, kas saistīts ar J. Vītola dzīvi, darbību un ar Gaujienu. 
Mūsu pienākums ir piedāvāt mūsu plecus tiem, kuri pēc mums nāk, lai tie mūsu augumu pāraugtu, mums pāri celtos…”  /J. Vītols/

Arī tagad Anniņās satiksiet Jāzepu Vītolu! Gaujienas kultūras tūrisma gids Jānis Krišjānis jūs sagaidīs ar pavisam neticamu profesora klātbūtnes sajūtu un citātiem no atmiņu dienasgrāmatas. Piedāvājam noskatīties filmu par komponista daiļradi, jeb iejusties pavisam reālās laikmeta ainās radošajā programmā “Tikšanās ar Jāzepu Vītolu”. Izglītojošais iestudējums ar muzikālu pavadījumu 40 minūšu laikā iepazīstinās ar Jāzepa Vītola dzīvi un muzikālo mantojumu saistošā un netradicionālā veidā, radot iespaidu, ka muzeja fotogrāfijas atdzīvojas.

Katru vasaru uz Anniņām aicinām korus, lai ar skaistiem koncertiem atzīmētu Jāzepa Vītola dzimšanas dienu. Kopš 2003.gada šos mazos Dziesmusvētkus papildina ikgadējā bērnu un jauniešu mūzikas nometne “Vītolēni”, kas dod iespēju tūkstošiem bērnu profesionāli pilnveidoties, dziedāt apvienotā korī un spēlēt simfoniskajā orķestrī. Gaujienas „Anniņu” īpašajā gaisotnē jaunieši kopā ar pieaugušajiem izbauda muzicēšanas prieku, gūst emocionālu gandarījumu, iepazīstas ar Jāzepu Vītolu un pamazām aug kā jaunie mūzikas mīļotāji, profesionālie izpildītāji un tradīciju turpinātāji.

Laipni gaidīti “Anniņās”!

Ieejas biļete – 1,50 EUR;  Otrdienās apmeklējums ir bez maksas.

Piedāvājam iepazīties arī ar Gaujienas muižas ansambli, ainavu parku, Livonijas ordeņa Atzeles pilsdrupām un „ūdensrijēju” – karsta procesu Gaujienas dolomītā.

Ekskursiju pieteikšana: 26546842