Vītolēni 2018

Vasaras radošā nometne  Vītolēni 2018.gadā Gaujienā notiks jau 16.reizi! Nometnē piedalīsies bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 18 gadiem ar  priekšzināšanām instrumentu spēlē vai dziedāšanā. Profesionālu pedagogu un brīvprātīgo darbinieku vadībā izveidotais  koris un simfoniskais orķestris nedēļas laikā sagatavos programmu Jāzepa Vītola Mūzikas dienu koncertiem, kā arī saturīgi  un radoši pavadīs  brīvo laiku. Gaujienā notiks no 20.līdz 28.jūlijam.

Rekvizīti: Biedrība Vītolēni   40008256767 “Baznīckalns”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339 A/S SEB Banka  UNLA LV2X  LV14UNLA0050024497173

Aicinām uz koncertiem:

22.jūlijā 15.00 – Gaujienas Mācītājmājā

27.jūlijā 19.00 – Anniņu terasēs

27.jūlijā 22.00 – uz Anniņu balkona

28.jūlijā 15.00 – Gaujienas pamatskolas zālē

28.jūlijā 19.00 – Anniņu terasēs

 

  Sekojiet informācijai! Ilze Dāve 26492989