Mežu dienas

MEŽA DIENAS 2016.  „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI”

Moto: „Kopā nākotnes mežam”                             maf_logotips_tr            images                     

Projekta ietvaros piešķirtie līdzekļi tika izlietoti atbilstoši apstiprinātajai projekta tāmei zāģmateriālu iegādei soliem un tiltiņam. Projekta aktivitātes iekļāvās Gaujienā uzsāktajā izglītojošo pasākumu sērijā pašvaldības iestāžu vadītāju, darbinieku un skolēnu izpratnes veidošanai par parka veidošanas un sakoptas vides principiem, lai iesaistītu sabiedrību mērķtiecīgā darbībā. Informatīvos seminārus vadīja Arta Biļinska, Jelgavas LLA ainavu arhitektūras fakultātes diplomande, Gaujienas muižas parka ainavu projekta autore. Projektā tika iesaistīti Gaujienas pašvaldības iestāžu vadītāji, darbinieki, Gaujienas vidusskolas un Gaujienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Pasākuma gaitā dalībnieki tika iepazīstināti ar parka ainaviskajām vērtībām, trīspakāpju ainavu skatu perspektīvu attīrīšanu, dižkoku noteikšanu katra cilvēka iespējām reāli paveikt labu darbu parka veidošanā. Gatavojoties Latvijas simtgadei, realizētais projekts ir ļāvis turpināt Gaujienas muižas parka, J.Vītola memoriālā muzeja „Anniņas” apkārtnes  un Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu apvidus Gaujienas dabas takas atjaunojošo kopšanu un labiekārtošanu.

gaujiena2  

???????????????????????????????

Projekta vadītāja – Ineta Riepniece

Piešķirtais finansējums – 420 EUR