2017

2017.gada laureāti:

Mazā grupa  ( 7-11  gadi)

1.vieta           Hēra Žaklīna Biete (Alūksnes Mākslas skola) Hēra Žaklīna Biete

2.vieta          Nadīna Mieze  (Gaujienas mūzikas un mākslas skola)Nadīna Mieze

3.vieta          Liene Grundzemniece  (Valmieras Mākslas vidusskola)Liene Grundzemniece

3.vieta         Alise Lūse  (Gaujienas mūzikas un mākslas skola)Alise Lūse

Atzinība         Sanija Kira Ķezbere   (Maijas Pīlāgas Lēdurga Mākslas un mūzikas skola)Sanija Kira Ķesbere

Pateicības ;    Sofijai Kolotovai Sofija Kolotova un  

Zlatai Sidorovai  Zlata Sidorova

                         (Ventspils Tēlotajmākslas studija ” Artemida” )

Specbalvas ;    Robertam Štokmanim (Popes pamatskola)Roberts Štokmanis

                   

Sanijai Dubrovskai (Gulbenes Mākslas skola)

  Sanija Dubrovska

                Mihailam Martjuševam (Ventspils Mākslas skola)    Mihails Martjuševs

 Lielā grupa  ( 12 – 18 gadi )

1.vieta      Felicita Ludevika   (Dundagas Mākslas un mūzikas skola) Felicita Ludevika

1.vieta     Adriana Lešinska   (Jelgavas Mākslas skola)Adriana Lešinska

2.vieta     Lilinda Jenerte  (Limbažu novada ģimnāzija)Lilinda Jenerte

3.vieta     Ralfs Dubovičs  (Dundagas Mākslas un mūzikas skola)Ralfs Dubovičs

Atzinības;    Bellai Agnijai Vācietei (Gaujienas mūzikas un mākslas skola)Bella Agnija Vāciete

                    Nadīnai Stellai Ivdrei (Preiļu 1.pamatskola)Nadīna Stella Ivdre

Specbalva;    Miai Balodīnai (Saldus Mākslas skola)Mia Baladīna

 Pieaugušo grupa

1.vieta     Māra  Kārkliņa (Gaujiena)Māra Kārkliņa

1.vieta      Dace  Lazdiņa (Gaujiena)

2.vieta    Jānis   Červinskis (Rīga)Jānis Červinskis

3.vieta    Kristīne  Vasiļevska (Mālupe)Kristīne Vasiļjeva

Atzinība;    Vijai Skraustiņai (Launkalne)Vija Skraustiņa

Konkursa rīkotāji šogad  kopumā saņēma 152 darbus , kuri  tika iesūtīti no 25 skolām . Žūrijā darbojās Inese Lukjanoviča, Māra Kārkliņa, Vizbulīte Jaukule un bērnu žūrijā Nadīna Mieze, Austris Kalniņš, Emīls Sniedze  , Uvis Sproģis.

Patiesi apbrīnojami ir tas, ka tik daudzi bērni  ir klausījušies un centušies ar mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem izteikt to, ko sadzirdējuši Jāzepa Vītola  kora dziesmā „Skaisti dziedi lakstīgala”. Uzdevums nebija viegls, dziesmu attēlot sarežģītajā papīra mozaīkas tehnikā.

Liels paldies visām  skolām un  šo skolu skolotājiem par savu skolēnu motivēšanu ieklausīties Latviešu komponista J.Vītola radītajā mūzikā,  veicināšanu izteikties radoši un  piedalīties konkursā:

Dundagas Mākslas un mūzikas skolai, Rēzeknes  sākumskolai, Preiļu 1.pamatskolai, Berģu mūzikas un mākslas pamatskolai, Jelgavas Mākslas skolai, Siguldas mākslu skolai „ Baltais flīģelis” , Valmieras Mākslas vidusskolai, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajai vidusskolai, Ventspils Mākslas skolai, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai, Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajai struktūrvienībai , Alūksnes Mākslas skolai, Gulbenes Mākslas skolai, Ventspils jaunrades namam, Krimuldas mūzikas un mākslas skolai, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolai, Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas un mūzikas  skolai, Saldus Māskas skolai, Popes pamatskolai, Gaujienas mūzikas un mākslas skolai, Viļānu mūzikas un mākslas skolai, Limbažu novada ģimnāzijai, Durbes mūzikas studijai, Dagdas Mūzikas un mākslas skolai, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolai.