par Biedrību

Biedrība Vītolēni dibināta 2016.gadā ar mērķi veicināt jaunradi un kultūrizglītību, sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu, īpaši bērniem un jauniešiem; sekmēt Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, Gaujienas kultūrvides ilgtspējīgu attīstību, kā arī bērnu  un skolēnu sporta pasākumu organizēšanu. Biedrība savus mērķus realizē, organizējot vasaras nometnes, kā arī atbalstot dažādas aktivitātes: prezentācijas, talkas, sporta dienas, kultūras pasākumus, kurās motivē sabiedrību aktīvai un izglītojošai brīvā laika pavadīšanai.

Ikgadējā mūzikas  nometne Vītolēni apvieno 150 bērnus un jauniešus no Latvijas un citām valstīm – Norvēģijas, Beļģijas, Francijas, Krievijas, Somijas. Nometne veido mūziku mīlošu un Latvijas kultūras pamatvērtības cienošu jauno paaudzi, tās darbība īpaši vērsta uz jauniešu izglītošanu un latviskuma saglabāšanu caur  mūziku un kultūru.

Biedrības ieguldījums nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā ir Jāzepam Vītolam veltīto Gaujienas Vītolsvētku organizēšana katru gadu, tās ietvaros notiek vairāki koncerti ar nometnes Vītolēni dalībnieku un Latvijas amatierkoru piedalīšanos.

Jāzepa Vītola mūziku popularizējam arī,  organizējot ikgadējo vizuālās mākslas konkursu “Jāzepa Vītola mūzika” , kurā bērni tiek aicināti klausīties kādu komponista skaņdarbu un attēlot to krāsās.

Biedrība realizē projektus, lai radītu jaunus oriģināldarbus bērnu korim un simfoniskajam orķestrim.

Lai iepazīstinātu jaunatni ar latviešu dižgaru, ievērojamo komponistu Jāzepu Vītolu, biedrība sagatavojusi uzvedumu “Tikšanās ar Jāzepu Vītolu” par komponistu, tas rādīts daudzās Latvijas skolās un kultūras iestādēs.

Biedrība atbalsta amatierkolektīvu dalību dažādos festivālos un kultūras dienās – Trapenes sieviešu kora un vidējās paaudzes deju kolektīva Virši dalību 2017.gadā Minsteres Latviešu biedrībā, 2018.gadā Latvijas vēstniecībā Maskavā. Eslingenas Dziesmu svētkos piedalījāmies ar prezentāciju par Jāzepu Vītolu. Ar mērķi saglabāt mūsu novadnieka, dzejnieka Ojāra Vācieša piemiņas vietu, 2018.g. realizēts projekts „Ojāram Vācietim 85- izstāde „Atpakaļlaiks”, kas vērsta uz jauniešu auditoriju, radot inovatīvu platformu mācību ekskursijām, tādējādi veicinot izpratni par kultūras vērtībām.

Biedrība organizē un atbalsta sporta pasākumus ģimenēm – “Skrienam kopā”, velodienu „Lai ripo”, “Sniega dienu”. Biedrībai nometņu un pasākumu organizēšanā ir daudzu gadu pieredze, ir izveidojusies komanda, kurā ir piesaistīti profesionāli darbinieki, pedagogi, brīvprātīgie. Mūs raksturo radoša gaisotne, apkārt vienmēr jaunība un dzirkstošs humors.

Mīļi gaidīti mūsu pulkā! Par biedrības biedru var kļūt, uzrakstot pieteikumu valdei.

Priecāsimies, ja atbalstīsiet mūsu organizētos pasākumus: Biedrība Vītolēni, reģ.nr. 40008256767 Konts LV14UNLA0050024497173

Biedrība Vītolēni – Kontakti: Ineta Riepniece 29194934 ; Ilze Dāve 26492989

e-pasts: gaujienasvitoleni@gmail.com

Biedrības statūti apskatāmi šeit!  Biedrības Vītolēni Statūti

Biedrības gada pārskati.

2022.gads GP 2022 V

2021.gads GP 2021 V

2020.gads  GP 2020 V