Biedrība Vītolēni

Biedrība Vītolēni Gaujienā organizē vasaras nometnes, atbalsta pašdarbības kolektīvus, kultūras projektus, darbojas dažādās jomās, lai uzturētu kultūrvides ilgtspējīgu attīstību. Mūs raksturo radoša gaisotne, apkārt vienmēr jaunība un dzirkstošs humors. Vītolēni ir Jāzepa Vītola tradīciju turpinātāji, veidojot mūziku mīlošu un Latvijas kultūras pamatvērtības cienošu jauno paaudzi.  

Biedrības mērķi: Veicināt jaunradi un kultūrizglītību, sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu, īpaši bērniem un jauniešiem; Sekmēt Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, Gaujienas kultūrvides ilgtspējīgu attīstību; Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana. Biedrībai piešķirts sabeidriskā labuma statuss šādās jomās: kultūras veicināšana, sporta atbalstīšana, labdarība. 

Mīļi gaidīti mūsu pulkā! Par biedrības biedru var kļūt, uzrakstot pieteikumu valdei. 

Priecāsimies, ja atbalstīsiet mūsu organizētos pasākumus: Biedrība Vītolēni, reģ.nr. 40008256767 Konts LV14UNLA0050024497173