Ziemeļgauja, Cirgaļu skatu tornis

Ziemeļgauja ir Latvijas un Baltijas mērogā unikāla teritorija, kas stiepjas no Valmieras līdz pat Gulbenes novadam un kuras galvenā “ass” ir neregulētās Gaujas ieleja ar blīvu vecupju sistēmu un no bioloģiskās daudzveidības viedokļa vērtīgām pļavām to krastos, ozolu un platlapju audzēm. Daudzu retu un aizsargājamu putnu, īpaši griežu, dzeņu, medņu u.c. sugu dzīves un vairošanās vieta. Viena no nozīmīgākajām lapukoku praulgrauža dzīves vietām. Teritorija ir perspektīva putnu vērošanas, dabas izziņas, ekotūrisma un dažādu veidu aktīvā tūrisma norisēm. Šobrīd teritorijā tiek veidota ar tūrismu saistīta infrastruktūra. Ziemeļgaujas ielejai raksturīga mozaīkveida ainava ar ievērojamu biotopu un sugu daudzveidību. Teritorijas dabas vērtības apdraud galvenokārt pārāk intensīva meža resursu izmantošana un nepietiekama tradicionālā pļavu apsaimniekošana (pļaušana un ganīšana).

ziemelgauja_2014_012

Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja” ietver Gaujas upi apmēram 140 km garumā, tās ieleju un bioloģiski vērtīgās platības ap to. Ainavu apvidus kopējā platība – 21749 ha. Aizsargājamo ainavu apvidū ietilpst Gaujienas, Virešu, Jērcēnu, Plāņu, Trikātas, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagasti, Strenču pilsētas un  Brenguļu, Kauguru un Valmieras pagastu teritorijas.

Foto: Inese Lukjanoviča, Ilva Harkina, Ainars Gaidis

Kā nokļūt līdz Cirgaļu skatu tornim?

ziemelgauja-cirgali-tornis_2014_012

Cirgaļu skatu tornis atrodas aizsargājamā ainavu apvidū “Ziemeļgauja”. Tas ir 27 metru augsts, un no torņa apmeklētāji varēs baudīt skatu uz Gauju, tās līkumiem un apkārtni – pļavām un mežiem. Blakus šim tornim ir izbūvēts arī stāvlaukums. No Zvārtavas pils līdz Cirgaļu skatu tornim ir 23 km.

ziemelgauja-cirgali_2014_012