2016

GAISMAS PILS  2016.gada konkursa laureāti:

Mazā grupa (7-11 gadi)

1.vieta     Esmeralda Trivole  (Liepnas vidusskola)

2.vieta     Madara Kļaviņa  (Baltinavas mūzikas un mākslas skola)

2.vieta     Renāte Meldere  (Inčukalna novada mūzikas un mākslas skola)

3.vieta     Anna Marianna Kuzmane (Nautrēnu vidusskola)

3.vieta    Kristīne Boldaševiča  (Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskola)

Atzinības:  Dana Moisejenoka (Dagdas mūzikas un mākslas skola)

                    Armands Bakanausks (Popes pamatskola)

                    Andis Upīts  (Popes pamatskola)

Specbalvas:   Ieva Jermaka (Dagdas mūzikas un mākslas skola)

                        Alise Jaundzema (Gaigalavas pamatskola)

                        Nikola Tērauda (Rīgas 31.vidusskola)

Lielā grupa (12-18 gadi)

1.vieta       Rēzija Marta Zegnere  (Popes pamatskola)

1.vieta       Margarita Ozuna (Daugavpils Dizaina mākslas vidusskola)

2.vieta       Eva Ralle (Talsu mākslas skola)

2.vieta       Karīna Meldere (Inčukalna novada mūzikas un mākslas skola)

3.vieta       Loreta Pudža (Iecavas mūzikas un mākslas skola)

3.vieta       Māra Meikstume (Nautrēnu vidusskola)

Atzinības:   Krišjānis Graudiņš (Gaujienas mūzikas un mākslas skola)

              Nauris Brašmanis  (Ventspils 4.vidusskola)

Specbalvas:   Elīza Anna Jansone (Iecavas mūzikas un mākslas skola)

                 Anželika Ščetina  (Rīgas 10.vidusskola)

                Jānis Langbergs (Ventspils 4.vidusskola)

                Trīna Pavloviča  (Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskola)

               Rēzija Marta Zegnere (Popes pamatskola)

Izvēlēties laureātus nebija viegli, jo kopumā tika iesūtīti 500  darbi. Žūrijā šogad darbojās Inese Lukjanoviča, Māra Kārkliņa, Ineta Riepniece, Vizbulīte Jaukule un  Elga Rācene. Prieks, ka tik daudzi bērni šogad ir klausījušies un centušies ar mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem izteikt to, ko sadzirdējuši Jāzepa Vītola  kora dziesmā „Gaismas pils”.

Liels paldies visām 58 skolām un  šo skolu skolotājiem par savu skolēnu motivēšanu izteikties radoši, ieklausīties  un  piedalīties konkursā: Viļānu mūzikas un mākslas skolai, Dagdas mūzikas un mākslas skolai, Liepājas 15.vidusskolai, Rites pamatskolai, Rīgas Ķengaraga vidusskolai, Nautrēnu vidusskolai, Ventspils 4.vidusskolai, Olaines mūzikas un mākslas skolai, Grobiņas mūzikas un mākslas skolai, Ādažu mākslas un mūzikas skolai, Krimuldas mūzikas un mākslas skolai, Viļānu vidusskolai, Mārupes vidusskolai, Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolai, Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiālei, Andrupes pamatskolai, Ziemeļvalstu ģimnāzijai, Ludzas pilsētas ģimnāzijai, Vecumnieku mūzikas un mākslas skolai, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai, Rīgas 31.vidusskolai, Balvu mākslas skolai, Kaunatas vidusskolai, Rīgas 25.vidusskolai, Dobeles sākumskolai, Talsu sākumskolai, Ērģemes pamatskolai, Iecavas internātpamatskolai, Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolai, Kocēnu pamatskolai, Skrīveru mūzikas un mākslas skolai, Pededzes pamatskolai, Liepnas vidusskolai, Baltinavas mūzikas un mākslas skolai, Talsu mākslas skolai, Ventspils 2.vidusskolai, Iecavas mūzikas un mākslas skolai, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolai, Garkalnes mākslu un vispārizglītojošai skolai, Lāču pamatskolai, Rīgas 10.vidusskolai, Daugavpils Vienības pamatskolai, Salas vidusskolai, Daugavpils bērnu mākslas skolai ”Saules skola”, Daugavpils 15.vidusskolai, Gaujienas mūzikas un mākslas skolai, Rīgas Ziepniekkalna sākumskolai, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola”, Smiltenes mākslas skolai, Ērgļu mākslas un mūzikas skolai, Priekules mūzikas un mākslas skolai, Rojas mūzikas un mākslas skolai, Gaigalavas pamatskolai, Kalētu mūzikas un mākslas skolai, Popes pamatskolai, Siguldas mākslu skolai „Baltais flīģelis”, Engures mūzikas un mākslas skolai, Berģu mūzikas un mākslas skolai.