Vītolēni

Vasaras radošā nometne Vītolēni 2018.gadā Gaujienā notiek no 20.līdz 28.jūlijam.

Aicinām uz koncertiem:

22.jūlijā 15.00 – Gaujienas Mācītājmājā

27.jūlijā 19.00 – Anniņu terasēs

27.jūlijā 22.00 – uz Anniņu balkona

28.jūlijā 15.00 – Gaujienas pamatskolas zālē

28.jūlijā 19.00 – Anniņu terasēs

 
Rekvizīti: Biedrība Vītolēni   40008256767 “Baznīckalns”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339 A/S SEB Banka  UNLA LV2X  LV14UNLA0050024497173