Vītolēni

Par nometni

Kopš 2003.gada katru vasaru Gaujienā organizējam radošo mūzikas nometni Vītolēni, lai turpinātu izcilā komponista, profesora Jāzepa Vītola dzīves misiju – veidot muzikāli izglītotu tautu.

Nometnes vadītāja – Ilze Dāve, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore

Nometnes laiks – jūlija vidus, nedēļu pirms Gaujienas Vītolsvētkiem,  kad aicinām korus kopā atzīmēt izcilā komponista Jāzepa Vītola dzimšanas dienu Gaujienas Anniņās.

Nometnes mērķis – dot bērniem iespēju profesionāli pilnveidoties vasaras brīvajos mēnešos, dziedāt apvienotajā korī un spēlēt simfoniskajā orķestrī. No daudzām Latvijas mūzikas skolām kopā sabrauc ap 150 dalībnieki, strādā profesionāli pedagogi, lai sagatavotu koncertprogrammas Gaujienas Vītolsvētkiem. Esam iestudējuši daudzu komponistu (A.Riekstiņa, R.Dubras, I.Arnes, V.Zilvera, R.Faļkenšteina u.c.) skaņdarbu pirmatskaņojumus, kas rakstīti tieši Vītolēnu nometnei. No mēģinājumiem brīvajā laikā notiek dažādas darbnīcas, spēles, sports, māksla, teātris, laivu braucieni, iepazīšanās ar Jāzepu Vītolu, ekskursijas pa Gaujienu, nakts trasīte, diskotēkas un citas aizraujošas lietas. Ar nometnes dalībniekiem strādā brīvprātīgie darbinieki no Latvijas un citām valstīm.

Nometne guvusi lielu atsaucību dalībnieku un darbinieku vidū. Tās laikā bērni un jaunieši iegūst profesionālo meistarību, kultūrizglītību un mācību darba motivāciju.
Nometnes rudens koncertā Vītolēni satiekas kādā no Latvijas pilsētām – Limbažos, Rīgā, Cesvainē, Valmierā, Jūrmalā, pēdējos gadus jau tradicionāli – Smiltenē, lai atkal izbaudītu kopīgās muzicēšanas burvību.

Nometni atbalsta Gaujienas pagasta pārvalde un kultūras iestādes, Apes novada dome, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Vidzemes plānošanas reģions, SIA Vidzemes papīrs, Latvijas Galda Hokeja Federācija, UNICEF pārstāvis no Zviedrijas Ronalds Krahtmans u.c.

Ja arī Jūs vēlaties mūsu darbu atbalstīt, laipni aicināti:  Biedrība Vītolēni 40008256767 “Baznīckalns”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339 A / S SEB Banka UNLA LV2X LV14UNLA0050024497173

Kontakti: Ilze Dāve 26492989 ; Ineta Riepniece 29247772
Filmu par 2015.gada nometni atradīsiet Youtobe:  vitoleni 2015