VĪTOLSVĒTKI

Gaujienas Vītolsvētku koncerti 2023.gadā notika 28.un29.jūlijā. Piektdienas vakarā plkst. 21.00 NAKTS KONCERTS – klusā un sirsnīgā noskaņā aicinājām ieklausīties mūzikas nometnes Vītolēni radošajos priekšnesumos. Sestdien plkst.14.00 Vītolēnu ansambļu un solistu KONCERTS. 
Plkst. 18.00 VĪTOLSVĒTKU KONCERTS – Vītolēnu koris, simfoniskais orķestris un Latvijas koru dalībnieki.
Anniņu muzejā – vizuālās mākslas konkursa „Jāzepa Vītola mūzika” labāko darbu izstāde.
informācija:  riepniece@gmail.com vai 29247772

Vītolsvētku radošā komanda: biedrība Vītolēni; Jāzepa Vītola muzeja vadītāja Ineta Riepniece; nometnes vadītāja, Gaujienas mūzikas skolas direktore Ilze Dāve;  Vītolsvētku mākslinieciskais vadītājs Matīss Pēteris Circenis; režisore Zinaida Bērza.

Lai dziesmu gars ielīksmo katru, kas ik gadu ir kopā ar mums Gaujienā! 

default

Repertuārs koriem:
Latvijas himna
J.Vītols Gaismas pils
J.Vītols Upe un cilvēka dzīveJ.Vītols Beverīnas dziedonis

V.Pūce Ik rudeni valodiņa

M.Brauns Mīla ir kā uguns

J.Lūsēns Pūt, vējiņi

U.Marhilevičs Tikai tā

J.Jančevskis Koki

R.Tiguls Rīta un vakara dziesma

Ē.Ešenvalds Dvēseles dziesma

Koriem ierašanās līdz 15.00, kad sākas kopmēģinājums. Pēc koncerta maza ballīte svētku dalībniekiem turpat – Anniņu estrādē. Diriģentiem – tikšanās Anniņu muzejā. Saziņai – Ineta Riepniece 29247772, riepniece@gmail.com

J.Vītols Gaismas pilsJ.Lūsēns Pūt, vējiņi  Notis:  Lūsēns Pūt, vējiņi,U.Marhilevičs Tikai tā Notis: Marhilevičs Tikai tā

Ir tāda vieta, kur dziesmu glabā pat sirmais akmens, apjoztu tautastērpu rakstiem kā varavīksnes jostu. Ir tāds laiks, kad dziesma nāk pati pretī, aicinādama tai sekot, un tu brīnies, vai tas ir ziedošais liepas zars, kas simts balsīs dūc tev sirdī, vai tava sirds – skaņu viļņos pacēlusies līdz pat liepu galotnēm! Ir vērtības, kas nenoveco, kas dzīvodamas ir pat stiprākas par mums, jo neizteikto “slēpjot dziļās siržu rētiņās”, katrā pašā atslēdz vārtus viņa gaismas pilij. Tā ir komponista Jāzepa Vītola mūzikas pastāvība, tajā iekodētais nezūdošais garīgums, ko gaujienieši gluži kā pērli spodrina gadskārtējos Vītolsvētkos.  Jau daudzus gadus dziesmu taka ved uz Gaujienu korus no visiem Latvijas novadiem, kuru balsīs skan cieņas un mīlestības apliecinājums latviešu komponista – dižgara – piemiņai.  “Mazs bij’ tēva novadiņis…” Jā, bet mazo lielu padara spēks, ko saliedē tautasdziesma. Prasmīgās rokās paņemts, akmens sāk dziedāt. Komponista Jāzepa Vītola apdarē atdzīvinātās tautasdziesmas aiziet savu dziesmoto ceļu cauri paaudzēm. Gan caur tumšu nakti un zaļu zāli, gan tur, kur skaisti dzied lakstīgala, gan saulei pie labās rokas ar dzeltenu kumeliņu.  Dziesma dzīvo ilgi, ja tai ir atbalss… Cauri laikiem, mūžiem, paaudzēm. Vītoldienu tradīciju aizsācēju atbalss ir jaunatne – dziedošā saikne starp vakardienu, šodienu un rītdienu. Tāda ir radošā nometne “Vītolēni”, ko jau daudzus gadus kopā aicina mūzikas mīlestība, kuri ieskandina Vītolsvētkus ar savu Gaujienā sagatavoto koncertprogrammu un turpina skanēt vēl ilgi vienotā akordā. Lai dziesmu gars ielīksmo katru, kas piedalās Gaujienas Vītolsvētkos! /Ilze Zilbere/

Vītolsvētki 2021 : Gaismas pils

Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece 29247772 riepniece@gmail.com