Gaujienas mūzikas un mākslas skola

Gaujienas mūzikas un mākslas skola darbojas no 1990.gada oktobra. Tā ir akreditēta izglītības iestāde, kurā apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas klavierspēlē, flautas,  kora klasē un vizuāli plastiskajā mākslā.  Skola aktīvi un radoši piedalās pagasta mūzikas un mākslas norisēs, audzēkņiem regulāri organizē braucienus uz dažādiem koncertiem un izstādēm, sadarbojas ar daudzām Latvijas mūzikas un mākslas skolām, veidojot kopīgus koncertus un daloties pieredzē. Regulāri notiek finanšu piesaiste skolas pedagogu tālākizglītībai, materiāltehniskās bāzes papildināšanai, kā arī nometņu veidošanai. Skola organizē Jauno izpildītāju konkursu taustiņinstrumentu programmas audzēkņiem, kā arī meistarklases pedagogiem.

Gaujienas bagātais kultūrvēsturiskais mantojums nosaka skolas misiju – tautas muzikālo un garīgo izglītošanu, saglabāt tradīcijas un aiznest tās līdz nākamajām paaudzēm. Ar vēlmi ieaudzināt mīlestību uz mūziku, skolas radošā grupa katru vasaru organizē radošo nometni „Vītolēni” mūzikas skolu audzēkņiem un starptautisku vizuālās mākslas konkursu „Jāzepa Vītola mūzika”, kurā skaņdarbi bērnu iztēlē attēlojas krāsās.

Licencētās izglītības programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle – apakšprogrammas Klavierspēle (apmācības ilgums 8 gadi), Pūšaminstrumentu spēle – apakšprogrammas: Flautas spēle (apmācības ilgums 6 gadi), Kora klase (apmācības ilgums 8 gadi), Vizuāli plastiskā māksla (apmācības ilgums 7 gadi).

Uzņemam audzēkņus sagatavošanas klasē no 5 gadu vecuma gan mākslas, gan mūzikas programmās.

Piedāvājam ekskluzīvu tikšanos ar Jāzepu Vītolu 40 minūšu uzvedumā, kur atmiņas, fotogrāfijas un mūzika ļauj iejusties profesora radošajā dzīvē, laikmetā un mīlestībā. Zvaniet, brauksim ciemos! Ilze Dāve  26492989

 Ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu tapis uzvedums “Tikšanās ar Jāzepu Vītolu”, kurš tika uzņemts sadarbībā ar Vidzemes augstskolas virtuālās realitātes laboratoriju. Uzlieciet 3D brilles vai skatieties 360 grādos 360 izrāde ” Tikšanās ar Jāzepu Vītolu.” – YouTube