Gaujiena

Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”

Gaujiena – mana paradīze… tā teicis Latvijas konservatorijas dibinātājs, izcilais komponists profesors Jāzeps Vītols (1863. gada 26. jūlijs – 1948. gada 24. aprīlis). 


J. Vītola saistība ar Gaujienu izveidojās 1922. gadā, kad Latvijas valsts par īpašiem nopelniem J. Vītolam piešķīra daļu no bijušās Gaujienas muižas centra.
No Valkas apriņķa zemes ierīcības komitejas 1922. gada 28. novembra sēdes protokola: … Pie robežu noteikšanas ņemt vērā, lai gabalā ietilptu pēc iespējas vairāk dabas jaukumu, jo gabals no centrālās komitejas domāts galvenām kārtām kā atpūtas vieta profesoram J. Vītolam, kura nodarbošanās nav lauksaimniecība…” Tā gan bijušā muižas aldara divstāvu koka mājiņa, gan 60 pūrvietu “dabas jaukumu” kļuva par vietu kur J. Vītols pavadīja katru brīvlaiku, līdz pat brīdim, kad bija jāatstāj Latvija 1944.g.oktobrī.


1963. gadā, gatavojoties J. Vītola 100. dzimšanas dienas svinībām, Anniņās tika izveidots Muzejs, pateicoties toreizējam Gaujienas vidusskolas direktoram Arnim Madisonam, skolotājiem Jānim Račevskim un Harijam Grāvim. Muzeja krājumā ir priekšmeti, dokumenti, fotogrāfijas, notis – viss, kas saistīts ar J. Vītola dzīvi, darbību un ar Gaujienu. 


Īpaši atzīmējama Jāzepa Vītola dziesmu dienu tradīcija, jo kori ieradās sveikt mūzikas patriarhu Dzimšanas dienā, kura reizē ar dzīvesbiedres Annijas vārda dienu, tiek svinēta 26. jūlijā. Tālajā 1933. gadā, uz savu 70. dzimšanas dienu, J. Vītols Gaujienā sarīkoja nelielus Dziesmusvētkus (ap 300 koristu) un jau tad ierosināja šo tradīciju turpināt. Pēc  Vītola 100-gades svētkiem, Gaujienā ar koncertiem tika iezīmētas tikai komponista apaļās jubilejas. 1988. gadā J. Vītola MŪZIKAS DIENAS Gaujienā ieguva jaunu vērienu. Kamēr vien Latvijā skanēs dziesma, tikmēr kori katru gadu jūlija beigās tiksies Gaujienā! 

Kopš 2003. gada, nedēļu pirms Vītolsvētkiem, organizējam bērnu un jauniešu mūzikas nometni “Vītolēni”, kurā pulcējas muzikāli bērni, lai kopā atpūstos, muzicētu, mācītos izjust mūziku, saprast sevi un pasauli.  Jūlija beigās Gaujiena skan!


Mūsu pienākums ir piedāvāt mūsu plecus tiem, kuri pēc mums nāk, lai tie mūsu augumu pāraugtu, mums pāri celtos…”  /J. Vītols/