Mākslas konkurss

Vizuālās mākslas konkursa Jāzepa Vītola mūzika NOLIKUMS 2020 g. 

♪ Vispārējā informācija

Konkursu organizē Gaujienas mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Apes novada domi, Jāzepa Vītola memoriālo muzeju „Anniņas”, Gaujienas pagasta pārvaldi, biedrību „Vītolēni”, lai popularizētu Jāzepa Vītola mūziku. Katru gadu tiek izsludināta aktuālā gada tēma, konkrēts Jāzepa Vītola skaņdarbs un tehnika, kādā veidojami mākslas darbi. Konkursam iesūtītie darbi paliek konkursa rīkotāju īpašumā, organizētāji var tos izmantot konkursa popularizēšanā.

2020.gada tēma – „No realitātes uz ilūziju”

♪ Dalībnieki –  Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem un pieaugušie.

♪ Uzdevums – Klausoties Jāzepa Vītola klavieru skaņdarbu „Šūpuļdziesma”, gleznot savu mākslas darbu akvareļa tehnikā. Saite uz skaņdarbu: https://www.youtube.com/watch?v=l_vrtyHhXuc

♪ Formāts – A3

 ♪ Vērtēšanas kritēriji – darba atbilstība konkursa nolikumam, oriģinalitāte un tehniskais izpildījums.

♪ Darbu iesniegšanas termiņš –  15.jūnijs

 ♪ Darbu iesniegšanas kārtība – Konkursa darbi jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Gaujienas mūzikas un mākslas skolai ar norādi KONKURSAM uz adresi: „Baznīckalns”, Gaujiena, Apes nov., LV – 4339. Darbus lūdzam nosūtīt nelocītus, to otrā pusē norādot  autora vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi, e-pastu, telefona numuru un skolas nosaukumu. Ja sūta kolektīvi no skolas, jāpievieno dalībnieku saraksts, skolotāja vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

♪ Vērtēšana un balvu fonds

Darbi tiek vērtēti piecās vecuma grupās:

  • 7 – 9 gadi
  • 10-12 gadi
  • 13-15 gadi
  • 16-18 gadi
  • pieaugušie

Žūrijā – profesionāli mākslinieki, pārstāvji no Gaujienas pagasta pārvaldes, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas, Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas”.  

PIEAUGUŠO grupas dalībnieku darbus vērtē bērnu žūrija. Katrā grupā apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus. Žūrija var piešķirt arī speciālbalvas un veicināšanas balvas. Konkursa rezultāti tiek publicēti mājas lapā www.vitoleni.lv.  Laureātu balvas netiek sūtītas pa pastu. Konkursa uzvarētāju apbalvošana un izstādes atklāšana notiek Gaujienas Vītolsvētku laikā 2020.gada 25.jūlijā.

♪ Kontakti informācijai – Vizbulīte Jaukule, tālr.29336274, e-pasts: vizbulite61@inbox.lv