Mākslas konkurss

Vizuālās mākslas konkursa  „Jāzepa Vītola mūzika” 2019. “MIRDZAS DZIESMA” REZULTĀTI

Mazā grupa 7-11 gadi

1.vieta – Edagars Kuzmans /Ugāles MMS/

2.vieta – Karlīne Dārta Lankovska /Gulbenes Mākslas skola/

3.vieta – Kristaps Jorens Švalbe /Krimuldas Mūzikas un mākslas skola/

Atzinības – Edgars Vasariņš /Jāņa Simsona Madonas mākslas skola/

                   Daniels Gžibovskis /Krimuldas Mūzikas un mākslas skola/

                   Kristers Šaicāns /Alūksnes mākslas skola/

Specbalvas – Artjoms Murāns /Dagdas Mūzikas un mākslas skola/

Lielā grupa 12 – 18 gadi

1.vieta – Alise Elza Skricka /Ugales MMS/

2.vieta – Mikus Kampuss /Bauskas Mūzikas un mākslas skola/

  1. vieta – Džeida Ruta Alsvika /Gaujienas mūzikas un mākslas skola/

                Dana Zača /Alūksnes Mākslas skola/

Atzinības – Henrijs Kravals /Bauskas Mūzikas un mākslas skola/

                   Elizabete Zīlīte /Bauskas Mūzikas un mākslas skola/

                   Gustavs Grasmanis /MJC “Praktiskās estētikas skola/

Specbalvas – Elza Zaretoka /Jāņa Simsona Madonas mākslas skola/

                    Viktorija Kolotilina /Liepnas vidusskola/

                      Šarlote Lorija Nagle /Kārsavas Mūzikas un mākslas skola/

                   Dārta Elīza Ezeriņa /Bauskas Mūzikas un mākslas skola/

                   Gustavs Grasmanis /MJC “Praktiskās estētikas skola/

Pieaugušie

1.vieta – Māra Kārkliņa /studija “Brīvbrīdis” Gaujiena/

2.vieta – Dana Orlova /Smiltenes tehnikums Alsviķu teritoriālā struktūrvienība/

3.vieta – Inga Romule /Dagadas Mūzikas un mākslas skola/

Konkursa rīkotaji saņēma 239 darbus no 36 skolām.

Liels paldies šo skolu pedagogiem par skolēnu rosināšanu ieklausīties J.Vītola radītajā mūzikā un dalību konkursā!

Žūrijā darbojās grafiķe Maija Dragūne, dizainere Kristīne Kārkliņa, grafiskais dizainers Juris Mežeckis, Inese Lukjanoviča, Jānis Krišjānis

Bērnu žūrija – Enja Lazdiņa, Bella Agnija Vāciete, Uvis Sproģis

 

NOLIKUMS

♪ Vispārējā informācija

Konkursu katru gadu organizē Gaujienas mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Jāzepa Vītola memoriālo muzeju „Anniņas”, Gaujienas pagasta pārvaldi, biedrību „Vītolēni”, lai popularizētu Jāzepa Vītola mūziku un šogad tas veltīts solo dziesmai. Konkursam iesūtītie darbi paliek konkursa rīkotāju īpašumā, organizētāji var tos izmantot konkursa popularizēšanā. Laureātu balvas netiek sūtītas pa pastu.

♪ Dalībnieki –  Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem un pieaugušie.

♪ Uzdevums – Katru gadu janvārī tiek izsludināta aktuālā gada tēma – konkrēts Jāzepa Vītola skaņdarbs un tehnika, kādā veidojami mākslas darbi

♪ Formāts – A3

 ♪ Vērtēšanas kritēriji – darba atbilstība konkursa nolikumam, oriģinalitāte un tehniskais izpildījums.

♪ Darbu iesniegšanas termiņš –  15.jūnijs

 ♪ Darbu iesniegšanas kārtība – Konkursa darbi jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Gaujienas mūzikas un mākslas skolai ar norādi KONKURSAM uz adresi: „ Baznīckalns”, Gaujiena, Apes nov., LV – 4339. Darbus lūdzam nosūtīt nelocītus, to otrā pusē norādot  autora vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi, e-pastu, telefona numuru un skolas nosaukumu. Ja sūta kolektīvi no skolas, jāpievieno dalībnieku saraksts, skolotāja vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

♪ Vērtēšana un balvu fonds

Darbi tiek vērtēti trīs vecuma grupās:

  • 7 – 11 gadi
  • 12- 18 gadi
  • pieaugušie

Žūrijā – profesionāli mākslinieki, pārstāvji no Gaujienas pašvaldības, mūzikas un mākslas skolas, Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas”.  PIEAUGUŠO grupas dalībnieku darbus vērtē bērnu žūrija. Katrā grupā apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus. Žūrija var piešķirt arī speciālbalvas un veicināšanas balvas. Konkursa rezultāti tiek publicēti mājas lapā www.vitoleni.lv Konkursa uzvarētāju apbalvošana un izstādes atklāšana notiek Gaujienas Vītolsvētku laikā.

♪ Kontakti informācijai – Vizbulīte Jaukule, tālr.29336274, e-pasts vizbulite61@inbox.lv , 

  Lai izdodas!