Mākslas konkurss

♪ Vispārējā informācija

Konkursu organizē Gaujienas Mūzikas un Mākslas skola sadarbībā ar Jāzepa Vītola memoriālo muzeju „Anniņas”, Gaujienas pagasta pārvaldi un biedrību „Vītolēni”, lai popularizētu Jāzepa Vītola mūziku. Katru gadu tiek izsludināta aktuālā gada tēma, konkrēts Jāzepa Vītola skaņdarbs un tehnika, kādā veidojami mākslas darbi.

2024.gada tēma – „Mežezers”

♪ Mērķis – Rosināt tēlaino domāšanu mūzikas un tēlotājmākslas mijiedarbībā.

♪ Uzdevums – Ilustrēt Jāzepa Vītola kora dziesmu „Mežezers”. Šo skaņdarbu Jāzeps Vītols sakomponēja Gaujienas „Anniņās”, iedvesmojoties no skaistās ainavas.

Saite uz skaņdarbu: Mežezers

♪ Tehnika – jaukta tehnika: akvarelis un pildspalva/zīmulis/tuša u.c.

♪ Dalībnieki – Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem un pieaugušie.

Darbi tiek vērtēti piecās vecuma grupās:

  • 7 – 9 gadi
  • 10-13 gadi
  • 14-16 gadi
  • 17-pieaugušie

♪ Formāts – A3

♪ Darbu noformēšana.

Darba apakšējai malai labajā stūrī no apakšpuses jāpielīmē atlokāma vizītkarte datordrukā burtveidols Arial 14 :

pielīmēšanas josla

 

Autora vārds, uzvārds
Darba nosaukums
Autora vecums
Pedagoga vārds, uzvārds
Skola /Vieta no kurienes

♪ Darbu iesniegšanas termiņš – 15.jūnijs

♪ Darbu iesniegšanas kārtība – Konkursa darbi jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Gaujienas mūzikas un mākslas skolai ar norādi KONKURSAM uz adresi: „Gaismas”, Gaujiena, Smiltenes novads, LV – 4339. Darbus nosūtīt nelocītus.

Konkursa pieteikums jāaizpilda anketā šeit:   PIETEIKUMS

♪ Darbu vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji – darba atbilstība konkursa nolikumam, oriģinalitāte un tehniskais izpildījums.

Darbus vērtē žūrijas komisija, kuras sastāvu apstiprina konkursa rīkotāji. Žūrijā tiek iekļauti profesionāli mākslinieki, pārstāvji no Gaujienas mūzikas un mākslas skolas, Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas”.

PIEAUGUŠO grupas dalībnieku darbus vērtē bērnu žūrija.

Katrā grupā apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus. Žūrija var piešķirt speciālbalvas un veicināšanas balvas. Žūrija var nevērtēt iesūtītu darbu, ja tas neatbilst konkursa nolikumam.

♪ Rezultāti un apbalvošana

Konkursa rezultāti tiek publicēti mājas lapā www.vitoleni.lv līdz 15.jūlijam. Izstādes atklāšana notiks Gaujienas Vītolsvētku laikā 2023.gada 27.jūlijā Jāzepa Vītola memoriālajā muzejā „Anniņas”. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks septembrī. Klātienē nesaņemtās balvas pa pastu netiek sūtītas.

♪ Citi noteikumi

Konkursam iesūtītie darbi paliek konkursa rīkotāju īpašumā, organizētāji var tos izmantot izstādēs, konkursa popularizēšanā, dažāda veida prezentācijām, publicējot laikrakstos, sociālajos medijos, atsaucoties uz darba autoru, saskaņā ar LR pastāvošo normatīvo aktu prasībām. Apbalvošanas pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām. Pieteikums konkursam apliecina, ka dalībnieka pārstāvis piekrīt minētajiem noteikumiem.

♪ Kontakti informācijai – Vizbulīte Jaukule, tālr.+371 29336274

e-pasts vizbulite61@inbox.lv