Mākslas konkurss

Vizuālās mākslas konkursa Jāzepa Vītola mūzika NOLIKUMS Word formātā: Viz. makslas konkurss J.Vitola muzika 2023

 ♪ Vispārējā informācija

Konkursu organizē Gaujienas mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Jāzepa Vītola memoriālo muzeju „Anniņas”, Gaujienas pagasta pārvaldi un biedrību „Vītolēni”, lai popularizētu Jāzepa Vītola mūziku. Katru gadu tiek izsludināta aktuālā gada tēma, konkrēts Jāzepa Vītola skaņdarbs un tehnika, kādā veidojami mākslas darbi.

2023.gada tēma – „Latvju lauku serenāde”. Šis skaņdarbs ir četru daļu svīta orķestrim: Maršs, Dziesma, Deja, Rotaļa. Svīta tika sarakstīta 1934.gadā. Svīta ir caurstrāvota ar tautas deju ritmiem, tautas melodiju ievijumiem, no kuriem izaug Jāzepa Vītola muzikālās kompozīcijas dziļi tautiskais skaņu raksts. Smagnējas un liriskas, pat skumjas noskaņas mijas ar bezbēdīgām, gaišām epizodēm un rotaļīgu noskaņojumu.

♪ Mērķis – Rosināt tēlaino domāšanu mūzikas un tēlotājmākslas mijiedarbībā.

♪ Uzdevums – Klausoties Jāzepa Vītola kantāti „Latvju lauku serenāde”, gleznot dekoratīvu ainavu, kompozīcijā iekļaujot latvju rakstu elementu joslu.

Saite uz skaņdarbu: Latvju lauku serenāde

♪ Tehnika – guaša, akrila vai temperas krāsas.

♪ Dalībnieki –  Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem un pieaugušie.

Darbi tiek vērtēti piecās vecuma grupās:

  • 7 – 9 gadi
  • 10-12 gadi
  • 13-15 gadi
  • 16-18 gadi
  • pieaugušie

♪ Formāts – A3

♪ Darbu noformēšana.

Darba apakšējai malai labajā stūrī no apakšpuses jāpielīmē atlokāma vizītkarte datordrukā:

pielīmēšanas josla
Skola /Vieta (no kurienes)  
Pedagoga vārds, uzvārds  
Autora vecums  
Darba nosaukums  
Autora vārds, uzvārds  

♪ Darbu iesniegšanas termiņš –  15.jūnijs

♪ Darbu iesniegšanas kārtība – Konkursa darbi jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Gaujienas mūzikas un mākslas skolai ar norādi KONKURSAM uz adresi: „Gaismas”, Gaujiena, Smiltenes novads, LV – 4339. Darbus nosūtīt nelocītus.  Konkursa pieteikums par katru dalībnieku jāaizpilda anketā:  ŠEIT 

♪ Darbu vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji – darba atbilstība konkursa nolikumam, oriģinalitāte un tehniskais izpildījums.

Darbus vērtē žūrijas komisija, kuras sastāvu apstiprina konkursa rīkotāji. Žūrijā tiek iekļauti profesionāli mākslinieki, pārstāvji no Gaujienas mūzikas un mākslas skolas, Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas”.  

PIEAUGUŠO grupas dalībnieku darbus vērtē bērnu žūrija. 

Katrā grupā apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus. Žūrija var piešķirt speciālbalvas un veicināšanas balvas. 

♪ Rezultāti un apbalvošana

Konkursa rezultāti tiek publicēti mājas lapā www.vitoleni.lv līdz 15.jūlijam. Izstādes atklāšana notiek Gaujienas Vītolsvētku laikā 2023.gada 29.jūlijā Jāzepa Vītola memoriālajā muzejā „Anniņas”. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 8.septembrī. Klātienē nesaņemtās balvas pa pastu netiek sūtītas.

♪ Citi noteikumi

Konkursam iesūtītie darbi paliek konkursa rīkotāju īpašumā, organizētāji var tos izmantot izstādēs, konkursa popularizēšanā, dažāda veida prezentācijām, publicējot laikrakstos, sociālajos medijos, atsaucoties uz darba autoru, saskaņā ar LR pastāvošo normatīvo aktu prasībām. Apbalvošanas pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām. Pieteikums konkursam apliecina, ka dalībnieka pārstāvis piekrīt minētajiem noteikumiem.

♪ Kontakti informācijai – Vizbulīte Jaukule, tālr.29336274 e-pasts vizbulite61@inbox.lv