Mākslas konkurss

Vizuālās mākslas konkursa Jāzepa Vītola mūzika NOLIKUMS Word formātā: Viz.k.NOLIKUMS 2022 

 ♪ Vispārējā informācija

Konkursu organizē Gaujienas mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Jāzepa Vītola memoriālo muzeju „Anniņas”, Gaujienas pagasta pārvaldi un biedrību „Vītolēni”, lai popularizētu Jāzepa Vītola mūziku. Katru gadu tiek izsludināta aktuālā gada tēma, konkrēts Jāzepa Vītola skaņdarbs un tehnika, kādā veidojami mākslas darbi.

2022.gada tēma – „Ziemeļblāzma” Kantātes „Ziemeļblāzma” (op.45) jauktam korim ar baritona solo un orķestra pavadījumu pirmatskaņojums paša Vītola vadībā notika 1913.gada 1.septembrī, Rīgā, Mīlgrāvī, Augusta Dombrovska jaunuzceltās kultūras pils „Ziemeļblāzma” atklāšanas pasākumā. Muzikologi akcentē latviskuma iezīmes kantātes uzbūvē, muzikālā materiāla iekrāsojumu tautas melodikas noskaņās. Zīmīgi, ka šī kompozīcija sarakstīta Pirmā pasaules kara draudos un vārdu autors ir revolucionārais dzejnieks Leons Paegle. Jāzeps Vītols politikā neiesaistījās, tomēr nav šaubu, ka revolucionārā tematika un Tēvzemes mīlestība neapzināti atspoguļojas viņa daiļradē. Kopumā spilgti nacionālajās kora balādēs Jāzeps Vītols izveido skaņu gleznas, kurās harmonija un kora tembru krāsas atainojas lielos, masīvos skaņu krāsu triepienos.

♪ Mērķis – Rosināt tēlaino domāšanu mūzikas un tēlotājmākslas mijiedarbībā.

♪ Uzdevums – Klausoties Jāzepa Vītola kantāti „Ziemeļblāzma”, gleznot mākslas darbu ar impresionisma paņēmieniem.

Saite uz skaņdarbu: Jāzepa Vītola kantāte “ZIEMEĻBLĀZMA” – YouTube

♪ Tehnika – brīvi izvēlēta glezniecības tehnika

♪ Dalībnieki –  Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem un pieaugušie.

Darbi tiek vērtēti piecās vecuma grupās:

  • 7 – 9 gadi
  • 10-12 gadi
  • 13-15 gadi
  • 16-18 gadi
  • pieaugušie

♪ Formāts – A3

♪ Darbu noformēšana.

Darba apakšējai malai labajā stūrī no apakšpuses jāpielīmē atlokāma vizītkarte datordrukā:

pielīmēšanas josla
Autora vecums  
Autora vārds, uzvārds  
Skola /Vieta (no kurienes)  

♪ Darbu iesniegšanas termiņš –  15.jūnijs

♪ Darbu iesniegšanas kārtība – Konkursa darbi jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Gaujienas mūzikas un mākslas skolai ar norādi KONKURSAM uz adresi: „Gaismas”, Gaujiena, Smiltenes novads, LV – 4339. Darbus nosūtīt nelocītus.  Konkursa pieteikums jānosūta elektroniski uz e-pastu vizbulite61@inbox.lv

Pieteikums vizuālās mākslas konkursam „Jāzepa Vītola mūzika”
Skola (jeb vieta, no kurienes sūta)  
kontakttālrunis  
e-pasta adrese  
Nr.p.k Autora vārds, uzvārds Vecums Pedagogs (ja attiecināms)
       
       

♪ Darbu vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji – darba atbilstība konkursa nolikumam, oriģinalitāte un tehniskais izpildījums.

Darbus vērtē žūrijas komisija, kuras sastāvu apstiprina konkursa rīkotāji. Žūrijā tiek iekļauti profesionāli mākslinieki, pārstāvji no Gaujienas mūzikas un mākslas skolas, Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas” un Gaujienas pagasta pārvaldes.  

PIEAUGUŠO grupas dalībnieku darbus vērtē bērnu žūrija. 

Katrā grupā apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus. Žūrija var piešķirt speciālbalvas un veicināšanas balvas. 

♪ Rezultāti un apbalvošana

Konkursa rezultāti tiek publicēti mājas lapā www.vitoleni.lv līdz 15.jūlijam. Konkursa uzvarētāju apbalvošana un izstādes atklāšana notiek Gaujienas Vītolsvētku laikā 2022.gada 23.jūlijā.

♪ Citi noteikumi

Konkursam iesūtītie darbi paliek konkursa rīkotāju īpašumā, organizētāji var tos izmantot izstādēs, konkursa popularizēšanā, dažāda veida prezentācijām, publicējot laikrakstos, sociālajos medijos, atsaucoties uz darba autoru, saskaņā ar LR pastāvošo normatīvo aktu prasībām. Apbalvošanas pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām. Par piešķirto, bet klātienē nesaņemto balvu, atzinības un pateicības rakstu nodošanu adresātiem, jāvienojas ar konkursa rīkotājiem. Pieteikums konkursam apliecina, ka dalībnieka pārstāvis piekrīt minētajiem noteikumiem.

♪ Kontakti informācijai – Vizbulīte Jaukule, tālr.29336274 e-pasts vizbulite61@inbox.lv 

Papildinformācija: