Mākslas konkurss

2018.gada Vizuālās mākslas konkursa  „Jāzepa Vītola mūzika”  NOLIKUMS  XII tēma „Ainavu parks ”

♪ Vispārējā informācija

Konkurss tiek organizēts, lai popularizētu Jāzepa Vītola mūziku un šogad veltīts kultūrvēsturiskajai ainavai – cilvēku veidotai, koptai videi, kas ietver mazās arhitektūras formas un izceļ Latvijas dabas skaistumu. Jāzeps Vītols dēvēja Gaujienu par savu paradīzi un dabā smēlās iedvesmu saviem skaņdarbiem. Mūzikā tāpat kā dabā, ir gaišas un saulainas noskaņas, raibi putnu koncerti, tumši un ēnaini meža ieloki, strautiņu čalas un vēja brāzmas, atliek vien ieklausīties un iztēloties!

♪ Konkursa mērķis – Popularizēt bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū latviešu klasiskās mūzikas pamatlicēju komponistu Jāzepu Vītolu, ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību radoši paust attieksmi pret viņa darbiem.

♪ Organizatori – Gaujienas mūzikas un mākslas skola, sadarbībā ar Jāzepa Vītola memoriālo muzeju „Anniņas”, Gaujienas pagasta pārvaldi, biedrību „Vītolēni” un Valkeakoski mūzikas institūtu Somijā.

♪ Konkursa dalībnieki –  Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem un pieaugušie.

♪ Uzdevums – Klausoties Jāzepa Vītola skaņdarbu “Romance”, gleznot savu oriģināldarbu par tēmu „Ainavu parks”. Darbā jāiekļauj kāds mazās arhitektūras elements (piemēram – tiltiņš, strūklaka, žogs, lapenīte….). Gleznojums var būt veikts māksliniekam vistīkamākajā glezniecības tehnikā (guaša, eļļa, akvarelis, tempera utt.) Skaņdarbu var noklausīties šeit:   https://www.youtube.com/watch?v=cPvWlU94woE

♪ Formāts A3, pieaugušajiem A2

 ♪ Konkursa nosacījumi – Galvenie darbu vērtēšanas kritēriji ir darba atbilstība konkursa nolikumam, oriģinalitāte un tehniskais izpildījums. Konkursam iesūtītie darbi paliek konkursa rīkotāju īpašumā, organizētāji var tos izmantot konkursa popularizēšanā.

♪ Konkursa darbu iesniegšanas termiņš –  2018. gada  15.jūnijs

 ♪ Konkursa darbu iesniegšanas kārtība – Konkursa darbi jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Gaujienas mūzikas un mākslas skolai ar norādi KONKURSAM uz adresi: „ Baznīckalns”, Gaujiena, Apes nov., LV – 4339. Darbus lūdzam nosūtīt nelocītus, to otrā pusē norādot  autora vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi, e-pastu un telefona numuru, kā arī skolas nosaukumu. Ja sūta kolektīvi no skolas, vēlams pievienot dalībnieku sarakstu, skolotāja vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi.

♪ Vērtēšana un balvu fonds

Darbi tiks vērtēti trīs vecuma grupās:

  • 7 – 11 gadi
  • 12- 18 gadi
  • pieaugušie

Žūrijā būs pārstāvji no Gaujienas mūzikas un mākslas skolas, Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas”, Somijas Valkeakoski mūzikas institūta.  PIEAUGUŠO grupas dalībnieku darbus vērtēs bērnu žūrija. Katrā grupā apbalvos 1.-3. vietu ieguvējus. Žūrija var piešķirt arī speciālbalvas un veicināšanas balvas. Konkursa rezultāti tiks publicēti mājas lapā www.vitoleni.lv Konkursa uzvarētāju apbalvošana un izstādes atklāšana notiks Jāzepa Vītola MŪZIKAS DIENĀS 2018.gada 28.jūlijā Gaujienā.

♪ Kontakti informācijai – Atbildīgā par konkursu Vizbulīte Jaukule, tālr.29336274, e-pasts vizbulite61@inbox.lv

Dace Lazdiņa, tālr. 26651847,  e-pasts danarubene@inbox.lv

Papildus informācija  

       Parks ir estētiska, apzaļumota dabas teritorija tās dabiskajā vai cilvēka pārveidotajā formā. Parka nozīme parasti tiek saistīta ar atpūtu vai rekreāciju. Kā parka tipi tradicionāli tiek izšķirti dabas parki, nacionālie parki un tematiskie parki.

 Parka māksla Eiropā aizsākas baroka laikmetā ar Ķīnas parku ideju iemiesošanu regulārajā parkā. 18. gadsimtā, romantisma pacēluma iespaidā, rodas ainavu parks.

        Lielākoties Latvijas parki ir ainavu tipa parki un tajos galvenais ir noskaņa, ainavas mainīgums, dabiskums un pat nedaudz mežonība. Ainavu parkam nav raksturīga ģeometriska simetrija un sterila kārtība. Šādus ainavu parkus veidoja pie pilīm un muižām, kur muižkungi bieži, demonstrējot savas iespējas, stādīja augus un kokus no visas pasaules. Tātad daudziem parkiem ir ne tikai kultūrvēsturiska, bet arī dabas daudzveidības saglabāšanas nozīme.

    Vistipiskākie cilvēka radītie parka elementi ir lapenītes, dārza mājiņas, tiltiņi un baseini, kā arī strūklakas. Grūti iedomāties parkus bez žogiem, taciņām un bruģa. Akmeņi un dažādu izmēru puķupodi arī lieliski iekļaujas dabas parkos. Meistarīgi ainavu arhitekti parkos iekļauj kāpnes, vārtiņus, statujas vai citus objektus.

 Lai izdodas!