Par nometni

Kopš 2003.gada Gaujienā organizējam radošo mūzikas nometni Vītolēni, lai turpinātu izcilā komponista, profesora Jāzepa Vītola dzīves misiju – veidot muzikāli izglītotu tautu.

Nometnes vadītājaIlze Dāve, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore

Nometnes laiks – jūlija vidus, nedēļa pirms Gaujienas Vītolsvētkiem,  kad aicinām korus kopā atzīmēt izcilā komponista Jāzepa Vītola dzimšanas dienu Gaujienas Anniņās.

Nometnes mērķis – dot bērniem iespēju profesionāli pilnveidoties vasaras brīvajos mēnešos, dziedāt apvienotajā korī un spēlēt simfoniskajā orķestrī un gūt koncertēšanas pieredzi Gaujienas Vītolsvētku koncertos. No daudzām Latvijas mūzikas skolām kopā sabrauc ap 150 dalībnieki, strādā profesionāli pedagogi.  Esam iestudējuši daudzu komponistu (A.Riekstiņa, R.Dubras, I.Arnes, V.Zilvera, R.Faļkenšteina u.c.) skaņadarbu pirmatskaņojumus, kas rakstīti tieši Vītolēnu nometnei. No mēģinājumiem brīvajā laikā notiek dažādas darbnīcas, spēles, sports, māksla, teātris, laivu braucieni, iepazīšanās ar Jāzepu Vītolu, ekskursijas pa Gaujienu, nakts trasīte, diskotēkas un citas aizraujošas lietas. Ar nometnes dalībniekiem strādā brīvprātīgie darbinieki no Latvijas un citām valstīm.

Nometne guvusi lielu atsaucību dalībnieku un darbinieku vidū. Tās laikā notiek bērnu un jauniešu kultūrizglītības, profesionālās meistarības un mācību darba motivācijas veidošana.
Nometnes rudens koncertā Vītolēni satiekas kādā no Latvijas pilsētām – Limbažos, Rīgā, Cesvainē, Valmierā, Jūrmalā, pēdējos gadus jau tradicionāli – Smiltenē, lai atkal izbaudītu kopīgas muzicēšanas burvību.

Nometni palīdz organizēt Gaujienas pagasta pārvalde un kultūras iestādes, atbalstījuši Valsts Kultūrkapitāla fonds, Jāzepa Vītola krustmeita profesore Maija Zīle, A/S Laima, SIA Vidzemes papīrs, Latvijas Galda Hokeja Federācija, UNICEF pārstāvis no Zviedrijas Ronalds Krahtmans, Vidzemes plānošanas reģions u.c.

Biedrība Vītolēni – Kontakti: Ilze Dāve 26492989 ; Ineta Riepniece 29247772 epasts: gaujienasvitoleni@gmail.com