Tikšanās ar Jāzepu Vītolu Rīgā, LNB korē

Patiess prieks piedāvāt iespēju tikties ar Jāzepu Vītolu Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē, 11 stāvā 2018.gada 26.aprīlī plkst.16.00
Uzvedums „Tikšanās ar Jāzepu Vītolu” iepazīstina ar komponista nozīmīgo ieguldījumu Latvijas mūzikas dzīves attīstībā un tā svarīgo nozīmi šobrīd, ļaujot izprast Jāzepa Vītola radošo personību – lielo cilvēcību, humoru, rūpes, mīlestību, pacietību un pedagoģisko talantu. Uzvedumā skanēs J.Vītola mūzika, citāti no vēstulēm un izspēlētas ainiņas, izceļot komponista humoru. Uzvedums ir piemērots demonstrēšanai skolās, 40 minūšu laikā spilgti izgaismojot Latvijas kultūras Kanonā iekļautas vērtības.
Uzvedumu piedāvā Gaujienas radošā grupa: Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece, Gaujienas kultūras tūrisma gids Jānis Krišjānis, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore Ilze Dāve un pedagoģe Liena Eglīte.