“Tikšanās ar Jāzepu Vītolu”

Jāzepa Vītola muzejs “Anniņas” piedāvā iespēju tikties ar Jāzepu Vītolu projektā SKOLAS SOMA!
Uzvedums „Tikšanās ar Jāzepu Vītolu” iepazīstina ar komponista nozīmīgo ieguldījumu Latvijas mūzikas dzīves attīstībā un tā svarīgo nozīmi šobrīd, ļaujot izprast Jāzepa Vītola radošo personību – lielo cilvēcību, humoru, rūpes, mīlestību, pacietību un pedagoģisko talantu.

Uzvedums ir piemērots demonstrēšanai skolās, 40 minūšu laikā spilgti izgaismojot Latvijas kultūras Kanonā iekļautās vērtības, skan J.Vītola mūzika, citāti no vēstulēm un izspēlētas ainiņas, izceļot komponista humoru.
Uzvedumu piedāvā Gaujienas radošā grupa: Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece, Gaujienas kultūras tūrisma gids Jānis Krišjānis, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore Ilze Dāve.