Grāmata

jazeps-vitols-gramata-melns„Dziesmai vieni gala nava”

Uldis Siliņš (Austrālija) Jāzeps Vītols savās un laikabiedru vēstulēs 1918.-1944. 2006.

Izdevniecība Nordik

 Autors Uldis Siliņš grāmatas veidošanai izmantojis vēstules – komponista dzīvesbiedres Annijas Vītolas mērķtiecīgi glabātās garus gadus cauri visām bēgļu gaitām. Grāmata palīdzēs izprast, kā augusi un veidojusies latviešu mūzikas dzīve, kā arī iepazīt Jāzepu Vītolu ne tikvien kā mūziķi, bet arī kā cilvēku. Mīlestība un pieķeršanās Annijai, intrigas konservatorijā, kari ap Dziesmusvētkiem, 1940.gads, došanās trimdā, bet pa vidu ikdienas darbi un rūpes.

Autoram, komentējot notikumus un citējot presi un dažādus citus materiālus, izdevies radīt laikmeta kopainu. Grāmata ir neatsverams ieguvums tiem, kurus interesē Jāzepa Vītola personība un sabiedriskās dzīves norises, it sevišķi saistībā ar muzikālo kultūru 1918.-1944. gados.

Grāmatas cena – 14 EUR 

Nopērkot šo grāmatu, jūs atbalstīsiet nometni Vītolēni, palīdzēsiet saglabāt un popularizēt latviešu kultūras vērtības, attīstīt muzikālo izglītību, sekmēt profesionālo mūziķu izaugsmi un jaunu vērtību rašanos mūzikā.