Projekts “Šeit un tagad”

Mazs atskats uz to, ko mēs kopīgi darījām nometnē “Šeit un tagad”.
 
Šīs nedēļas laikā bērni aktīvi darbojās radošajās darbnīcās. Skolotājas Kristīnes vadībā daļa bērnu lēja betonu un izgatavoja krāsainus soliņus. Vecākie bērni savukārt taisīja galdiņus un krāsoja tos. Bērni no plastilīna un mīklas veidoja dažādas figūras, un no betona veidoja trauciņus, piemēram, vāzes. Šī bija viena no iemīļotākajām bērnu nodarbībām, jo neviens agrāk nebija savām rokām jaucis cementu ar ūdeni.
Mākslas nodarbībās pie skolotājas Daces bērni zīmēja ar krītiņiem uz asfalta, trenēja pirkstiņus, tinot krāsainus diedziņus ap zariem un veidojot kompozīcijas. Bērni apzīmēja dažāda izmēra koka paliktnīšus, kurus pēc tam nolakoja. Citā dienā taisīja karodziņus, ar kuriem dekorēja nometnes noslēguma pasākuma vietu, veidoja lielas papīra puķes, kuras bērni nometnes noslēgumā dāvināja vecākiem. Ar zīmēšanu un dažādu attēlu krāsošanu bērni aizrāvās arī atpūtas brīžos. Skolotājas Gunas un Lindas vadībā bērni ātri saprata, kur doties, ko vislabāk darīt un kā pavadīt brīvos brīžus nometnē, kuru bija maz.
Mūzikas nodarbībā ar skolotāju Artūru bērni ne tikai klausījās un atdarināja dažādas skaņas, bet arī paši savām rokām veidoja mūzikas instrumentus, ar kuru palīdzību prasmīgi uzstājās pēcpusdienas pasēdēšanas laikā.
Nometnes laikā bērni iepazinās ne tikai viens ar otru, bet arī Gaujienu. Viņi, skolotājas Sanitas vadībā, izstaigāja Mūzikas taku, izmēģinot dažādus instrumentus un pēc tam pildot uzdevumus. Devās ekskursijā pa Gaujienu, apmeklēja bijušās Gaujienas vidusskolas muzeju un Jāzepa Vītola memoriālo muzeju, devās Sporta gājienā, iepazīstoties ar informācijas stendiem dabas takā, kā arī piedalījās fotoorientēšanās pasākumā, meklējot Gaujienā attēlos norādītos objektus.
Uz sporta nodarbībām lielākā daļa bērnu devās skriešus – viņi bija sajūsmā gan par iesildīšanās vingrinājumiem, gan skriešanu, gan tautas bumbas spēlēšanu un visu citu, ko sporta skolotājs Raivis ierosināja darīt. Arī pārgājienā uz Zvārtavas ezeru bija dzirdamas gaviles, jo pēc gājiena gandrīz visi metās ezerā atveldzēties un noskalot ceļa putekļus.
Nometnes noslēguma pasākumā bērni un skolotāji prezentēja nedēļas laikā paveikto – gan izlietos krēslus un galdus, kas arī turpmāk atradīsies skolas teritorijā, gan mākslas darbnīcās izgatavotās papīra puķes un bērnu zīmētos un ielaminētos virtenē ievērtos karodziņus. Par nometni “Šeit un tagad” pateicīgi bija gan bērni, gan vecāki un visi novēlēja, lai nākamajā gadā tiktu organizēta jauna nometne.
 
“Šeit un tagad” ir biedrības Vītolēni projekts programmā “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”, kuru atbalsta SIF (Sabiedrības integrācijas fonds) un kura ietvaros Gaujienā no 2.-6. augustam tika orgnizēta dienas nometne Apes novadā dzīvojošajiem 6-16 gadus veciem bērniem.

 

Nometni finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta līgums Nr.2021.LV/ĢDP/046/18. Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild biedrība Vītolēni.